På vår promenad den 21 juli 2013 träffade vi för första gången i år på vår gamle häger, som tidigare haft sin sommarbostad på  en plattform ute i Trekanten. Sedan plattformen togs bort bodde den ett år uppe i en tall på Södra stranden. De senaste åren brukar den komma på besök till Trekanten några gånger varje sommar. Nu stod den på den läns, som skiljer åt de båda reningsbassängerna innanför Bron. Den stod oftast alldeles stilla och spanade ut över vattnet, som om den letade efter något ätbart i bassängerna. Den stod så stilla att många av dem som passerade på Bron eller gångvägen i land aldrig lade märke till den. Jag promenerade runt bassängerna för att se den från alla håll och med solen från olika riktningar.. Emellanåt tog den några steg i ena eller andra riktningen på länsen. Sedan vände den sig om... ...och fortsatte sin promenad. Här ser man hur långsamt och försiktigt den rör sig. Hägern i sin favoritposition. Jag zoomade in närmare... ...och närmare. När jag lämnade bassängerna stod hägern fortfarande kvar.Photo Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1