Vi lämnade Skeppsholmen med m/s Sjöbris Den första havsörnen, på Fjäderholmarna med Larsberg på Lidingö i bakgrunden Skarvkoloni utanför Svartsö Skarvar på en udde Skarvar på en kobbe Vi kom för nära! Gråsäl på Svartlögafjärden Gråsälar på Svartlögafjärden Havsörn i Stora Nassa skärgård Bebyggelse på Stora Bonden i Stora Nassa skärgård I Stora Nassa skärgård Mot den obrutna horisonten En annan havsörn i Stora Nassa skärgård Havsörn i Lilla Nassa skärgård Samma havsörn  i sällskap med en korp Korpen flyger Landstigning på Storskäret (Nasen) i Lilla Nassa skärgård Bebyggelse på Storskäret Bebyggelse på Storskäret Mest ljung och krypen på Storskäret Fibbla på Storskäret Kärleksört på Storskäret Vattenoch släta klippor på Storskäret Naturhamnen på Sprickopp i Lilla Nassa skärgård Ejderhane (guding) i naturhamnen Krypen på Sprickopp Rönnbär på Sprickopp Enbär på Sprickopp Vatten- och lufttemperatur inbjöd till bad Släta klippor och vass på Sprickopp Svårframkomlig låg vegetation mellan de släta klipporn på SprickoppPhoto Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1