Vi steg iland i Norderhamn Från Norderhamn promenerade vi utefter stranden åt väster, sedan upp på platån där i en slinga tillbaka ner till Norderhamn Fyren på Västerberget och branten nedanför med häckningsplatser för alkor Den här skarven låg och fiskade intill bryggan när vi steg iland Då och då tittade den upp på oss när vi gick iland Det lilla muséet med uppstoppade fåglar, som ingick i forskningsstationen Uppstoppad garfågel. Sådana fanns det förr gott om på Karlsöarna. Numera är arten utdöd. Den sista dödades på Eldöya på Island 1944. Tordmular och en sillgrissla i Hien Tordmular och två sillgrisslor (tror jag) i Hien Fyren uppe på Västerberget Utsikt därifrån mot Lilla Karlsö Häckningsplats för alkor vid Franska bukten Tordmular vid Franska bukten Tordmular vid Franska bukten Tordmular vid Franska bukten Tordmular vid Franska bukten Svärta med ungar vid Franska bukten. De häckar senare än andra fåglar. Svärta med ungar vid Franska bukten. Svärta med ungar vid Franska bukten. Sillgrisslor vid Franska bukten Sillgrisslor vid Franska bukten Halvvuxen trutunge över Franska bukten Halvvuxen trutunge över Franska bukten Uppe på platån fanns ett lågväxande hedlandskap. Fåren skötte landskapsvården Här uppe fanns bara lågväxta blommor. Här backtimjan Solvända på platån Grottan Stora Förvar. Den har använts sedan stenåldern för förvaring av fångade sälar, fåglar och fiskar men man har aldrig bott i själva grottan. Grottöppningen sedd inifrån Storskrake med nykläckta ungar i Norderhamn, troligen årets andra kull Storskrake med nykläckta ungar i Norderhamn Vitkindade gäss vid Norderhamn Härifrån återvände vi med m/s Stora Karlsö till Klintehamn på Gotlands fastlandPhoto Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1