5 mars, Runt TrekantenDet har varit några gråa dagar med omkring fem plusgrader. Det har tärt ganska hårt på snötäc-ket. Idag såg det ut så här. Delvis barmark, delvis slaskig snö eller is på marken. Den mesta snön på isen har ock-så smält. Men de upplogade val-larna finns na-turligtvis kvar.


På eftermiddagen bröt solen igenom. Det var återigen fem plusgrader när jag gick ut vid halvtvåtiden.

På vägen upp mot Tomtplatsen såg jag nästan inga fåglar. Jag hörde en del skator skratta, men det var allt. Situationen var densamma även kring Tomtplatsen. Jag fortsatte på gångvägen. Då fick jag se en stor, mörkbrun fågel flyga bakom träden bort mot Blommensberg. Det såg ut som en rovfågel, men den var större än den sparvhök jag såg här förra året.

När den försvunnit kom två nötskrikor flygande från träd till träd i andra riktningen. jag lyckades fotografera en av dem under en mellanland-ning. Men i övrigt såg jag ingenting på slutt-ningen.

Efter Badviken hörde jag en hel del fågelsång. Tydligast var en talgoxe, men jag lyckades inte få syn på den. Jag hittade i alla fall en blåmes att fotografera där. På mar-ken vid Anticimex satt också en koltrasthona.

Uppe på Terrassen höll ett tjugotal snöskator på att undersöka vad som varit gömt i snö men nu kommit upp i tö. Så många har jag nog aldrig förut sett på en enda gång. Ett tiotal talgoxar utförde en lustig gruppdans i luften mellan buskarna där. Grönfinkarna satt i sin vanliga nyponbuske, men de flög naturligtvis, så fort jag närmade mig. Utom en som dröjde sig kvar efter de andra. En koltrast satt också kvar på låg höjd i ett träd intill.

Även i skogsdungen på andra sidan Terrassen fanns det en hel del snöskator, som letade mat på marken. Det gjorde också några talgoxar.

I buskagen efter Trekantsstranden tjattrade gråsparvarna för fullt. Men de gömde sig gärna inne i buskarna. Bland dem skymtade jag också några blåmesar och pilfinkar.

Den uteplats vid kollektivhuset, som jag brukar kalla för Fågelparadiset, var idag konstigt nog helt tom på fåglar. I träd och buskar runt omkring satt dock såväl trastar som småfåglar.

Naturligtvis var det gott om gråsparvar vid Fiskevården, såväl under taket på huset som i buskarna vid vattnet. En av dem gjorde ett riktigt fynd på en gammal brödbit, som nu töat fram. Du kan följa den på bilderna längst ner. I stort format om du klickar på bilderna.


Finnd det något ätbart här någonstans?

Här fanns visst ett riktigt skrovmål.

Det var inte bara mycket, det var gott också!