6 november, Runt Trekanten

Jag såg viggar, kanadagäss, gräsänder och en sothöna i sjön och koltrastar, talgoxar, blåmesar och skator runt omkring.

Liksom de senaste dagarna har det varit klart och soligt väder och vindstilla. Det här har medfört att nattemperaturerna har gått ner ganska långt under noll. På eftermiddagen när vi gick ut var den någon plusgrad.


På de ställen där solen inte kom åt - och det var många, den försvinner tidigt bakon Nybohov - låg fortfarande rimfrosten kvar på marken. I Blommens-
bergsviken hade höstens första nyis lagt sig. Gångbron där var vit och hal av rimfrosten.


Kanadagäss i Trekantsparken och vid Fiskevården


I Trekantsparken och vid Fiskevården hade det sammanlagt samlats ett fyrtiotal kanadagäss. Tillsammans med dem fanns en sothöna och några gräsänder. Jag kollade noga på de senare men ingen av honorna var skedanden. Den hade tydligen redan dragit vidare.


Viggar i Sjögräsbältet

Sex viggar låg på det spegelblanka vattnet i Sjögräsbältet. Vi kunde besköda dem från olika håll under vår promenad.

Vad jag saknade i sjön var storskrakar. De senaste åren har de alltid kommit hit kring den 1 november och legat kvar några veckor för att äta upp sig inför fortsatt resa söderut. Men ännu så länge har jag inte sett några av dem.

Skator, talgoxar och blåmesar i Kryddparken


I Kryddparken, eller Doftparken, som den egentligen heter, var det stort skatmöte. uppåt 20 skatorsatt på marken och uppe i träden på en liten terass, där det tydligen fanns gott om mat. Kring dem rörde sig också flera talgoxar och blåmesar, som också tog för sig av det goda på marken.


Även i övrigt började det dyka upp fler fåglar runt om sjön. En koltrast satt i pilarna kring Matningsviken. Flera andra fanns närmare Annticimex. Där fanns också en flock talgoxar. Fler skator fanns i Trekantsparken. Marianne, som hör bättre än jag, hörde också fågelsång under större delen av promenaden.