5 augusti. Idyll och dramatik med sothöns vid Bron

Jag fotograferade sothöna, knölsvan, kanadagås, fiskmås och gråsparv.

Som vanligt varierande väder med drygt 20 grader och en hel del sol på eftermiddagen.

Vilsen sothönsunge hittar sin mamma
Det mest spännande under dagens promenad hände vid Bron. Vi tittade efter den sothönsfamilj vi tidigare sett innanför Bron. Men när vi vände oss om hittade vi en ensam sothönsunge ute på öppet vatten utanför bron. Den virrade hit och dit och föreföll attt inte veta vart den skulle ta vägen. Vi såg inte till någon annan unge eller vuxen sothöna på ett långt tag.

Så småningom hörde vi sothönsläten från ett lövverk nära stranden. Ungen simmade inte ditåt men väl in i skydd av vegetationen i land.
Ensam sothönsunge på öppet vatten utanför Bron

När någon började kasta lite bröd till en gräsand vid Bron kom en sothöna, troligen ungens mamma fram med full fart. Men den föreföll inte lika karsk som sothöns med ungar brukar vara för den höll sig undan från gräsanden och plockade bara sådant som den kunde snappa upp innan anden hann fram. Sothönan åt först en hel del på egen hand innan den snappade åt sig stora bitar och sökte upp ungen vid stranden. Hon matade den ordentlig men lät ändå anden komma fram och stjäla en del av maten. Så småningom lämnade anden dem ifred för fortsatt matning.
Den osäkra sothönsmamman matade så småningom sin unge

Vi tolkade situationen så att det av sothönsfamiljen, dom häckat sent innanför Bron återstod bara de här två, den osäkra mamman och den enda, något tilltufsade ungen.

En annan sothöna angrep ungen
Plötsligt kom en annan sothöna farande med full fart bortifrån Badet. Den tog sikte direkt på sothönsungen och angrep den. Mamman vågade inte ingripa på annat sätt än att hon flaxade med vingarna och for runt och förde oväsen. Det här utspelades.Efter detta låg ungen helt stilla med huvudet under vattnet. Vi utgick ifrån att den var död.

Men plötsligt lyfte den upp huvudet och ruskade på sig. Den hade tydligen bara spelat död eller visat underkastelse. Men när angriparen upptäckte det gick den till nytt angrepp. Samma sak utspelades igen innan angriparen återvände bortåt Badet och ungen på nytt låg med huvudet under vattnet. När den på nytt lyfte på huvudet fick mamman ungen att på nytt simma in till land och där söka skydd.
Sothönsungen lyfte lyfte på huvudet och ruskade på sig

Min uppfattning var att angriparen var en främmande sothöna som ansåg att mamman och ungen inkräktat på hans revir. En annan tolkning - att det var pappan som av någon anledning uppfostrade ungen överdrivet hårdhänt - tror jag inte riktigt på. Aggrssiviteten i angreppet föreföll alltför stor.

Svanfamiljen i närbild

Medan detta utspelades kom svanfamil-jen simmande från Södra Stranden. De lade sig så nära oss på Bron att jag där inte kunde ta annat än närbilder. Här är några av den. Sedan började de beta vid stranden medan sot-hönsmamman på nytt började mata sin unge.
Några av svanarna
Svanunge i profil
Svanunge en face
Svanunge i helbild

Sothöns, kanadagäss och fiskmås vid Trekantsparken

Vid Trekants-parken pågick fågelmatning i liten skala. De vuxna sothönsen var där men inte ungarna. De vuxna tog med sig mat mot boet, där de väl matade ungarna i skydd. En kanadagås och en fiskmås fanns också på plats vid matningen.
Sothöna vid Trekantsparken

Gråsparvar i farten

Idag såg vi många aktiva gråsparvar. De flesta flockades kring service-husets ute-servering.

Andra badade i en vattenpöl på gångbanan i Trekants-parken. Efter badet solade de sig på en stolpe intill.
Gråsparvar vid servicehusets uteservering

Veckans brott
Jag har tidigare visat bilder på knäckta och delvis avbrutna knäckepilar. Den här veckan har det blivit två nya sådana brott.
Knäckepil i Trekantsparken
Knäckepil vid Trekantsstranden

Sothönsungen simmade mot land
Sothönsungen i skydd av vegetationen i land
Sothönsmamman kom fram och åt
Gräsanden fick stjäla bröd, som hamnat i vattnet
En annan sothöna kom farande från Badet
Den tiltufsade sothönsungen simmade mot land...
...och sökte på nytt skydd under vegetetionen där
Sothönsmamman simmade in mot ungen...
...och matade den nära land
Svanfamiljen vid Bron med matande sothönsmamma i bakgrunden
Svanfamiljen betade nära land
Två av svanungarna
Kanadagås utanför Trekantsparken
Fiskmås utanför Trekantsparken
Badande gråsparvar i Trekantsparken
Upp på stolpen för att torka
Fallen pilgren i Trekantsparken
Fallen och uppsågad pilgren vid Trekantsstranden