Nya bilder
Jag har ju den 1 juli 2013 slutat att göra en utförlig naturdagbok om allt som händer kring Trekanten därför att den kräver så mycket tid att hålla ajour. Men jag vill ändå visa mina bilder för er och i viss utsträckning hålla er ajour med utvecklingen här. Jag försöker därför att hitta enklare former att göra det på.

Tills vidare tänker jag göra det i den här formen. Den innebär lite färre bilder med lite enklare presentation. Och framför allt drar jag ner på texterna och de sammanhå-
llande beskrivningarna. Sådant beskrivningar och bilder får komma på andra ställen,
t ex i Fåglar kring Trekanten" under berörda fåglar eller bland "Annat Godis".

Det här innebär bl a att all rapportering om svanfamiljen kommer att finnas under fliken "Knölsvan" bland "Fåglarna kring Trekanten". En genväg till dem finns dock här.

Med det här upplägget kan jag ju också klämma in bilder, som jag gärna vill visa er men som inte har med Trekanten och göra.

För att behålla kontinuitetet genom åren placerar jag också här in enkla länkar till tidigare år i Naturdagboken. Kom gärna med synpunkter och idéer så att jag får lite lättare att hitta former som passar både er och mig.

December 2013

30 december. Årets första - och sista - storskrakar i sjön. Gråsiskor och grönsiskor i träden vid Matningsviken

Årets sista promenad blev spännande. För första gången i år såg jag storskrakar i sjön. De brukar annars dyka upp i november, då ett tjugotal storskrakar brukar ligga här några veckor och fiska på sitt speciella sätt. De bildar drev, som driver småfisk framför sig in mot någon grund vik, t ex mot Sportfiskarna. När de väl finns samlade ädr dyker de alla och äter så många de hinner av fiskarna. När de är klara formerar de om drevet mot någon annan lämplig vik.

Dagens storskrakar var utspridda över sjön. Men efterhand samlades 10-12 skrakar mitt ute på sjön och började ett relativt oorganiserat drev in mot Matningsviken. Men allt upplöstes innan drevet fullbordades. Dessutom låg ett par storskrakar kvar i viken vid Doftparken.
Storskrakarna samlade ute på vattnet


Storskraksparet vid Doftparken
Storskrakshanen vid Doftparken
Storskrakshonan vid Doftparken

I träden vid Matningsviken såg jag också en hel del grå- och grånsiskor. Även om solen nådde ner till trädtopparna och delvis kunde belysa dem var det som vanligt svårt att fånga dem på bild.


Gråsiskor och grönsiskor vid Matningsviken
Grönsiskor vid Matningsviken
Grönsiska vid Matningsviken

20 december. Bara gräsänder i sjön men många andra fåglar däromkring

Den senaste veckans relativa värme har gjort att det nu bara finns lite is borta vid Bron. De många gräsnderna låg idag utanför Sportfiskarna. Kanadagåsen hade tydligen dragit iväg.

Idag fanns det talg- och fröbollar i buskaget vid Matningsviken och en hel del bröd på marken under det. Det lockade blåmesar, talgoxar, pilfinkar, gråsparvar och en och annan skata. I buskaget utanför vårdcentralen hade gråsparvar tagit sitt vanliga vinterskydd. I Fågelparadiset hade matningen inte komit uigäng. men där fanns ändå en ensam blåmes. I Doftparken var näten med frö- och talgbollar tomma. Då fanns det inte heller några fglar på den vanliga matningsplatsen. däremot fanns det gott om gråsparvar i och kring det numera helt uppochnedvända skatboet de brukar använda som vinterskydd.
Gräsandshane utanför Sportfiskarna


Blåmes vid buskaget vid Matningsviken
Talgoxe i buskaget vid Matningsviken
Pilfink i buskaget vid Matningsviken


Skata vid buskaget vid Matningsviken
Gråsparv, hane, i buskaget utanför vårdcentralen
Gråsparv, hona, i buskaget utanför vårdcentralen


Gråsparvar vid det uppochnedvända skatboet i Doftparken

12 december. Fåglarna var tillbaka - kanadagås och gräsänder i sjön och andra runt omkring

Solen sken idag men inte ens klockan tolv nådde den ned till sjön eller dess närmaste omgivningar. Flera dagars värme, 5-6 grader, hade gjort att snön på isen smält och det på nytt bildats öppet vatten vid Trekantsparken och Trekantsstranden. I och med det hade också fåglarna isjön kommit tillbaka, Idag var det fler gräsänder i sjön än jag sett på mycket länge. tillsammans med dem fanns en ensam kanadagås.

I Doftparken fanns talg- eller fröbollar uppsatta. Kring dem samlades mest talgoxar, blåmesar och gråsparvar. Däremot hade matningen inte kommit igång vid Fågelparadiset eller i buskarna vid Matningsviken. Där fanns det heller inga fåglar. Däremot fanns en talgoxe i ett träd vid sjön på andra sidan Matningsviken. Den verkade ha ett bo inne i den ihåliga trädstammen. I Trekantsparken fanns det gott om skator.
Gräsandshona på isen vid Trekantsparken


Kanadagås vid Trekantsparken


Talgoxe och blåmes på fröboll i Doftparken
Blåmes på fröboll i Doftparken
Gråsparv på fröboll i Doftparken


Skator i Trekantsparken

9 december. Isen bar tydligen

idag såg jag såväl en skridskoåkare som några andra, som promenerade, på isen. Så den bar tydligen alla redan. Men min förkylning gjorde att jag fortfarande fick betrakta allt från mitt vardagsrumsfönster.
Skridskoåkare på isen

7 december. Stormen Sven lämnade ett vinterlandskap efter sig

Stormen Sven kom och gick. jag märkte inte så mycket av den annat än att det ven ordentligt kring min lägenhet högst upp i huset. Men den lämnade ett vinterlandskap efter sig. Det var sju grader kallt. Isen, som gått upp i veckan, lade sig igen, men nu betydligt tjockare. Ett tunt snötäcke låg på marken och snön täckte också stora delar av sjön. Tyvärr tvingade en återkommande förkylningmig att ta del av det från mitt vardagsrum,

1 december. Bara två kanadagäss i den istäckta sjön

De senaste dagarnas kyla hade medfört att sjön på nytt blev istäckt. På bara några få ställen fanns det lite öppet vatten. Men den hårda vinden drev upp vatten på isen som drev fram i krusade små vågor uppe på isen.

De enda fåglarna i eller krig sjön var två kanadagäss. Den ena stod på isen vid Trekantsparken, den andra låg på sen och såg nästan fastfrusen ut. Men jag kunde senare konstatera att så inte var fallet - den hade flyttat på sig.

Även runt omkring fanns det få fåglar. Allt jag såg var en kolrast, en talgoxe och två skator.
Spegelblank is på Trekanten


Kanadagäss på isen vid Trekantsparken
Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Vattenytan låg spegelblank
Storskrakarna samlade ute på vattnet
Storskrakarna sedan drevet mot Matningsviken upplösts
En av skrakhanarna
Andhane vid Matningsviken
Talgoxe i Trekantsparken
Det fanns is kvar vid Bron
Gräsänder utanför Sportfiskarna
Gräsandshona utanför Sportfiskarna
Gråsparv, hane, vid buskaget vid Matningsviken
Ensam blåmes i Fågelparadiset
Skata i Doftparken
Skator vid Fruktparken
Isen hade släppt närmast land
Gräsandshane på stranden vid Trekantsparken
Ovanligt många gräsander vid Trekantsparken
Ovanligt många gräsander vid Trekantsstranden
Blåmes i Doftparken
Talgoxe vid Matningsviken
Den föreföll ha ett bo inne i trädstammen
Några promenerade på isen
Lite snö på land och i huvudsak snötäckt is på sjön
Lite snö på land och i huvudsak snötäckt is på sjön
Spegelblank is på Trekanten
Barmark och solbelysta träd runt sjön
Talgoxe i Doftparken
Skata i Doftparken