Nya bilder

Juli 2015

31 juli. Sothöns familj även i Blommensbergsviken

Idag gick jag för första gången efter stroken runt hela Trekanten.Det var soligt medan jag förberedde mig, men när jag väl kom ut hängde regnet i luften. Det höll sig dock borta under hela promenaden.

Meningen var naturligtvis i första hand för att se om jag kunde, men också för att kunna fotogrefera andra fåglar än de som fanns i Trekantsparken med omnejd. På den punkten blev jag dock ganska besviken. De enda fåglarna utanför Trekants-parken jag såg idag var en familj med sothöns i reningsbassängerna i Blommens-bergsviken. Först upplevde jag dem som fem eller sex vuxna sothöns, men när jag tittade närmare på bilderna upptäckte jag att flera av dem var nästan vuxna ungar. De kunde redan dyka lite grann och hade redan pannsköldar, om än inte helt fullbildade. De hade dock kvar lite av ungfåglarnas vita halsar.
Vuxen sothöna med unge i Blommensbergsviken

Nästan helt utvecklade sothönsungar i Blommernsbergsviken

Som jämförelse såg ungarna vid Trekantsstranden ut så här idag,

Inte fullt lika utvecklad sothönsunge vid Trekantsparken

Vad jag däremot fick se idag, som inte finns i Trekantsparken, var näckrosor. De invid badet syntes bra utifrån vattnet, men var nästan omöjliga att se från land, Där det inte var igenväxt hade man lagt upp stora högar med ris och kapade grenar som hindrade mig att komma nära. Lite lättare var det att få bra bilder på dem i renings-dammarna i Blommensbergsviken.

Näckros i Blommensbergsviken med pollinerande bi Näckrosor i Blommensbergsviken  

Näckrosor i Blommensbergsviken

Även rödklövern vid Södra Stranden var lätt att komma nära.

Rödklöver vid Södra Stranden

I Trekantsparken fanns gott om skator. En ensam vigg låg i vattnet invid parken. Och på serveringen matade en av gråsparvarna sin unge. Alltså precis som vanligt där..

Skata i Trekantsparken

19 juli. Sothönsen vid Trekantsparken matade ivrigt sin unge

På dagens lilla promenad träffade jag på sothönsfamiljen vid Trekantsparken vid två olika tillfällen; dels utanför Sportfiskarnas brygga, dels vid Trekantsparken. Vid båda tillfällena var båda föräldrarna fullt upptagna av att dyka efter mat på botten att mata sin numera ensamma, men ganska vuxna unge med.
Båda sothönsföräldrarna matade ivrigt sin enda unge

Ungen bara åt och åt. Den hade nu nästan fått den dräkt den har till dess det är dags att flytta. Det fattas bara den vita pannskölden

Matande sothönsförälder

Det var inte bara sothönsen som var upptagna av att mata ungar. Den här gråsparvshanen matade sin unge med sådant, den hittade på marken inne på den nyöppnade serveringen.

Gråsparvshanen matade... ...sin ständigt hungriga unge  

Fackelblomster i Trekantsparken Kärrtistel vid Trekantsstranden Vad är det här?

11 juli. Fisktärna (tyvärr ej på bild), viggar, sothöns och ringduvor

Juli började med en kort värmebölja följd av en period med svalt och ganska regnigt väder. Idag var det växlande molnighet och en ganska behaglig temperatur.

Det mest spännande jag såg var en fisktärna som under en tid pilade fram över vattnet och då och då dök efter fisk. Åtminstone i Matningviken kom den upp med en fisk i näbben. Men allt gick så snabbt att jag som jag är nu inte ens försökte få någon bild på den.

Näst mest spännande var att viggarna dykt upp igen. De häckar ju inte här, men brukar komma hit så fort ungarna är flygfärdiga för att äta upp sig inför höstflytten. De kommer ofta familjervis eller i mindre grupper.
En av viggarna kom upp efter ett dyk

Viggar i flocken, troligen årsungar eftersom teckningen på dem förefaller oklar

Sothönsfamiljen som hållit till vid Trekantsparken låg nu som vanligt strax bortanför Sportfiskarnas stuga. Numera har de bara en unge kvar såvitt jag kunde se.

Sothöna från Trekantsparken på deras vanliga plats numera Ungen och den andra föräldern kommer dit

Lite längre bort utefter Trekantsstranden träffade jag på yrrerligare en sothönsfamilj. Den här hade två ungar kvar. Jag gissar att den kommit från det bo jag tidigare sett vid Matningsviken.

Sothöna med två ungar vid Trekantsstranden De två ungarna En förälder med den ena ungen

Nedanför Terrassen betade två ringduvor på gräsmattan.

Två ringduvor nedanför Terrassen

4 juli Skrattmås, gråsparvar och massor av gräsänder

Den korta värmeböljan gick mot sitt slut. Jag gjorde även idag en kort promenad i Trekantparken och vände vid Sportfiskarna. Vad jag såg var mest gräsänderoch gråsparvar, men den bästa bilden fick jag på en skrattmås
Skrattmås vid Trekantsparken

3 juli. Mest sothönsfamiljen

Idag var det närmare 30 grader varmt. Jag gjorde en kort promenat i Trekantsparken och avslutade den med en glass på den nyöppnade serveringen nära tunnelbanan. Medan jag åt glassen kunde jag fotografera en av alla de snöskator, som kalasade på körsbären i ett träd intill.

Sothönsen från Trekantsparken, nu utanför Sportfiskarna. Ungen har nu fått ett mer vuxet utseende Snöskata inne i det skuggande körsbärsträdet vid serveringen
Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Vuxen sothöna i Blommensbergsviken
Nästan helt utvecklad sothönsunge i Blommens-bergsviken
Sothönsungen vid Trekants-parken blev matad
Näckrosorna vid Badet sedda utifrån sjön
Näckrosorna vid Badet sedda från land
Rödklover vid Södra Stranden
Vigg vid Trekantsparken
Gråsparvshona som matade sin unge
Flera av viggarna lite längre ut på sjön
Ett par av viggarna
En av viggarna
Sothönsföräldrarna dök hela tiden efter mat
Ett lite senare skede i ett annat dyk
Vuxen sothöna på ytan, för en gångs skull utan att mata ungen
Skata i Trekantsparken
Ej fullt utvecklade hästkastanjer
Solnedgången den 13 juli
Flera av viggarna lite längre ut på sjön

Ett par av viggarna
En av viggarna
Gräsand vid Trekantsparken
Gräsand vid Sportfiskarna
Matade gråsparvar i Trekantsparken
Matade gråsparvar i Trekantsparken
Gråsparvar vid Sportfiskarna
Åtminstone måsarna gillar resterna efter en varm picnickväll i Trekantsparken
Gräsänder vid Trekantsparken
Gråsparv med bo under Sportfiskarnas tak