Jassana eller kamjassana Jassanan lär kunna gå på vatten Men det gör den inte. Den går på sjögräset som ligger strax under vattenytan Det kan den göra p g a den lätta kroppen och de långa klorna, som ger en stor bäryta Den här jassanan hade tre ungar Ungarna tas alltid om hand av hanen efter kläckningen Ungarna får tidigt nästan lka länga ben och klor som de vuxna jassanorna jassanahane med ungar Jassanaungar Vitbukig havsörn Vitbukig havsörn Vitbukig havsörn Vitbukig havsörn Vitbukig havsörn i flykten Visselglada Visselglada Visselglada Visselglada Större gultofskakadua Större gultofskakadua Maskvipa Australiensisk skarv Skatgås Skatgås Svarthalsad stork (Jabirustork). Den här blev nästan överkörd av vår buss.
Crimsonfink Crimsonfink Australkråka AustralkråkaPhoto Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1