Bussresorna mellan Delhi och Agra


Vi färdades de 24 milen mellan Delhi och Agra i en vanlig turistbuss. Vi åkte till att börja med på nybyggda betalvägar, delvis upphöjda över den omgivande bebyggelsen. Min tanke då var att vi skulle vara framme om några timmar, så jag började fundera på vad vi skulle göra i Agra när vi kom fram. Men ganska snart stod det klart för mig att det kunde jag glömma. Vi var ju i Indien och där tar allt den tid det tar. Även om trafiken inte var särskilt tät med indiska mått mätt tog bussresan mer än åtta timmar. Å andra sidan fanns det mycket att titta på och fotografera från bussen så det blev ändå en intressant resa.

Monsunregnen
Vi passerade först Gurgaon, men det skriver jag mer om på annan plats. Därefter skrev jag följande i den resedagbok jag fortlöpande för på mina resor.

"Vår resa sammanföll med monsunperioden. I norra Indien sträcker den sig ungefär från midsommar till början på september. Då är det både extremt fuktigt och varmt. Vi körde in i ett rejält monsunregn. Det öste ner och stora sjöar bildades snabbt på och kring gatorna.


De flesta människor höll sig inomhus eller i sina bilar. Men en del var fortfarande ute i regnet eller t o m lekte eller spelade fotboll i sjöarna. Andra föreföll helt obekymrade om att de blev dyngsura. Men det är klart, de blev ju inte nerkylda av det varma regnet".


Folk och djurliv i byarna och småstäderna


Landsvägen var alltid huvudgata i de byar och små städer vi passerade. Där var det ofta liv och rörelse intill vägen. Där låg små butiker, serveringar och verkstäder. En del var på väg dit eller därifrån till fots, på cykel eller moped. andra kom i bil eller på traktor. Eller bara stod och umgicks eller låg och vilade. En del bodde också under presenningar utmed gatan.

Det gällde inte bara människor. Även husdjur, som sebuerna här till höger, föreföll att trivas här i folkvimlet.

Torghandel

Tid för återhämtning


Skvaller med grannen

Jordbruk på landsbygden
Trots den snabba industrialiseringen kring storstäderna är jordbruket fortfarande den viktigaste näringen. Jordbrukets främsta produkter är brödsäd, sockerrör och potatis. Vi såg dock mest odlingar av ris och majs.


Boskapsskötseln med främst kor, sebuer, får, getter och svin är också viktig.

Vattenbuffeln intar en slags särställning eftersom den både ger kött, mjölk och hudar och används som dragdjur. Även elefanter, kameler, hästar och åsnor används som drag-, last- och riddjur. Fler bilder finns i galleriet.


Dyngan från djuren är ett viktigt bränsle även här. Inte bara för eget bruk utan också som handelsvara. Här bygger man små hus av lera och halm kring dyngan för att förvara den inför försäljning.

Indien är ju känt för att kor går lösa på gatorna. Men det var inte bara kor som gjorde det. Även svin, sebuer och vattenbufflar var vanliga inslag i gatubilden såväl i stora och små städer som i byarna.
Ko

Svin


Vattenbufflar