Delhi - Agra


Såväl Delhi som Agra ligger i norra Indien inte så långt från Himalayas fot.

Redan vid en så här kort vistelse i området såg jag många tecken på det jag redan hört hemifrån: Det ökande allmänna välståndet och en framväxande medelklass av västerländkt snitt. I Delhi, t ex, byggdes det tunnelbanor och upphöjda motorvägar tvärs igenom staden. Och ändå räckte de inte till för att ta hand om den explosions-
artade ökningen av biltrafiken.


På tidigare jordbruksmark växte det upp nya, jättelika industriområden med kontors- och industrikomplex och bostadsområden, såsom i Gurgaon. Överallt fanns stora reklamaffischer för högre utbildningar, främst inom IT-området. Många kvinnor var påtagligt välklädda på västerländskt sätt såväl som på traditionellt.

Pågående byggen av IT-komplex och bostäder i Gurgaon.

Men mitt i all denna utveckling levde det gamla Indien med dess slumområden och misär - med våra ögon sett - kvar. Det ökade välståndet kommer inte alla till del.

Delhi
Delh
i hade nästan 10 miljoner invånare vid folkräkningen 2001. Det samman-
hängande storstadsområdet kring Delhi hade 2009 nästan 22 miljoner invånare. Detta gör det till Indiens, och ett av världens, folkrikaste storstadsområden.


Delhi ligger utanför den vanliga delstadsindelningen i Indien. Staden är belägen i unionsterritoriet National Capital Territory of Delhi, men är inte huvudstad för varken detta område eller, som många tror, landet som sådant. Dessa funktioner ligger i stället i New Delhi, som anlades av engelsmännen utanför dåvarande Delhi. Nu har Delhi växt så att New Delhi är en stadsdel innesluten i staden.

India Gate i Delhi (Indiens triumfbåge med den okända
soldatens grav) under restaurering


Runt Delhi ligger delstaterna Uttar Pradesh i öster och Haryana i väster.

Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
är med sina 190 miljoner invånare den folkrikaste delstaten i landet, samt den folkrikaste administrativa enheten i världen som inte är en självständig stat. Det är en typisk jordbruksbygd men har en starkt växande industriell utveckling närmast storstäderna, främst Delhi. Jordbrukets främsta produkter är brödsäd, sockerrör och potatis. Vi såg dock mest odlingar av ris och majs. Även boskaps-
skötseln är viktig. Läs mer här.

Haryana
I Haryana bor det 25 miljoner människor. Även det är fortfarande huvudsakligen jordbruksbygd men området närmast Delhi - med bl a Gurgaon - industrialiseras i allt snabbare takt.

Agra
Agra har drygt en miljon invånare. Staden hade sin storhetstid på 1500- och 1600-talen, då stormogulerna härskade härifrån över stora delar av nuvarande Indien, Pakistan och Afghanistan.

De efterläm-
nade en hel rad märkilga byggnads-
verk, som finns kvar än idag. Bland dem kan nämnas Taj Mahal, Det Röda Fortet och den tilltänkta huvudstaden Fatehpur Sikhri. Alla dessa finns med i FN:s världsarvs-
lista.
Moské i Taj Mahal-komplexet