Gurgaon, världens blivande IT-centrum?


För tio år sedan var Gurgaon en vanlig indisk jordbruksbygd ganska nära Delhi. Men Delhi började bli fullbyggt, där fanns inte längre utrymme för fler industrier eller kontor. Man beslöt då att anlägga fyra "utvecklingszoner" utanför staden. En av dem var Gurgaon.

IT-verksamheter
Här samlades framför allt IT-verksamheter i någon slags Silicon Valley eller Kista. Men eftersom arbetskraften var billig och utbildningsnivån på detta område redan förhållandevis hög fick man runt om i världen upp ögonen för den potential, som fanns här.


En av de första var Ericsson. Deras anläggning här ansågs för några år sedan som jättelik, troligen överdimen-sionerad.

Numera framstår den som en grindstuga framför de nyare projekten som förlagts här.


Boende


Det byggs också bostäder för dem som ska jobba i alla de här komplexen i en storlek och en takt som får det svenska miljonpro-grammet att se futtigt ut. Man kan ju hoppas att man här kan hålla högre kvalitet i byggandet än vad vi kunde.

Bilden från Wikipedia

Naturligtvis behövs det också servce för de som bor och arbetar här. Det byggs flera stora gallerier som den till höger. Men också mindre butiker av traditionell indisk typ.

De som bygger


Naturligtvis är det inte många av dem som bygger allt det här som har råd att bo i de här husen, åtminstone inte ännu. Nu kan de bo i provi-
soriska läger som det till vänster. Eller som på så många andra ställen i Indien i bostäder av presen-
ningar och annat man kommer över, placerade på tillfälligt ledig mark bland de nybyggda husen, t ex som på bilderna t h.