Himalaya - Kashmir


Himalaya

Himalaya är den bergskedja i Asien som skiljer den indiska halvön från Tibetplatån.

I Kashmir övergår Himalaya i bergskedjan Karakorum, som sträcker sig västerut genom Pakistan. Tillsammans utgör dessa bergssystem de högsta på planeten med fjorton bergstoppar över 8 000 meter,däribland Mount Everest, K2 och Kangchenjunga, jordens tre högsta berg (Wikipedia). I dalen mellan Karakorum och Himalaya flyter övre Indus.

Och norr om Karakorum utbreder sig Pamir och Tian Shan, med flera toppar upp emot 7 500 meter. Ingen annanstans i världen finns berg, som är tillnärmelsevis så höga.


Indusdalen


Floden Indus har sina källor i övergången mellan Himalaya och Karakorum. Den fortsätter genom det bergiga Kashmir till den bördiga slätten, som utgör kärnan till dagens Pakistan. Där är den en av världens största och mest betydelsfulla floder. Men det märker man inte så mycket av här bland bergen nära källorna.


Vad som slog oss var att Indusdalen och dalgångarna kring nedre delen av dess tillflöden var oväntat bördiga trots den höga höjden här, ca 3 500 meter över havet.

Kashmir

Det bergiga landskapet söder om de båda bergskedjorna och övergångsområdet mellan dem kallas Kashmir. Området är ungeför hälften så stort som Sverige. Det gränsar i norr mot Afghanistan och Kina. Den indiska delen av Kashmir ingår i delstaten Jammu och Kashmir.


Befolkningen här är till stor del buddhister av tibetansk modell, men det finns även hinduister, sikher och muslimer. De traditionella sederna och bruken liknar till stor del dem i Tibet. Ladakhregionen, som vi var i, kallas också ibland "Lilla Tibet".


När engelsmännen lämnade Indien 1947 delades det upp i Indien med huvudsakligen hinduiisk befolkning och Pakistan, där islam dominerar. Kashmir blev liksom över. Såväl Indien som Pakistan gjorde anspråk på området - liksom Kina som ansåg att en del tillhörde Tibet. Motsättningarna ledde till öppet krig mellan Indien och Pakistan på 1970-talet. För tillfället är området uppdelat mellan dem efter den dåvarande stilleståndslinjen. Men de olika anspråken kvarstår. Det finns därför en mycket stor militär närvaro i området.

Flygfältet i Leh uppfördes huvudsakligen för militära ändamål. Man träffar ofta på stora militära förläggningar och mindre posteringar när man rör sig utefter vägarna. De militärt viktigaste vägarna underhålls mest. O s v.

Den militära närvaron utgör också en viktig inkomstkälla för befolkningen vid sidan av huvudnärigen, som är boskapsskötsel.