Besök i buddhistkloster


Ett uttalat ändamål med resan från arrangörernas sida var att ge en inblick i olika österländska religioner. Vi besökte därför moskéer och hindutempel i Delhi och fick huvuddragen i Hare Krishnarörelsens lära beskrivna utanför deras heligaste tempel, Krishnatemplet i Mathura och höra berättas om sikhismen.

Men framförallt besökte vi ett antal buddhistkloster i Ladakh där vår guide Helena mycket livfullt berättade om klostrena och klosterliven samt förklarade deras mytologi och bildspråk i templen.

Tyvärr måste jag säga att det här inte var mitt huvudintresse under den här resan. Jag hade lite svårt att sätta mig in i den föreställningsvärld hon beskrev och kan därför inte återge den för er. Men några intryck gav det väl ändå.

Vi besökte sammanlagt fyra kloster under vår vistelse där.

Hemis Gompa


Klostret Hemis Gompa ligger högt upp på sluttningen till ett 5 700 meter högt berg. Därifrån har man en vidunderlig utsikt över Indusdalen. Klostret är Lilla Tibets största och rikaste. Det har förnäma salar prydda med praktfulla fresker och fina statyer. Där finns idag bortåt 300 munkar.

Shankar

Det lilla Shankar inne i Leh är däremot ett av Lilla Tibets allra minsta buddhist-
kloster. Där finns nu bara 20 munkar.

Tikse


Klostret i Tikse är också ett av de största i Ladakh. Det grundlades på 1300-talet, då det blev uppfört lager efter lager längst den friliggande sluttnigen. Här intill ser vi en ganska typisk interiör från klostret med mörka färger och många dekorationer.


Alchi

Klostret i Alchi grundades redan på 1000-talet. Det är unikt eftersom det fortfarande innehåller några stora, tusen år gamla fresker i originalskick. Bl a därför fick man inte fotografera alls inomhus här. Det fanns inte heller någon form av belysning inomhus utan allt ljus kom från små glaslösa fönster. Det fungerade inte längre som ett aktivt kloster utan mer som ett muséum. Det ingår - liksom den omgivnade byn - i världsarvet.

Alla kloster var rikt dekorerade


Stora statyer av Buddha i hans olika skepnader hade en central position i många av de salar vi besökte i klostren. De flesta väggar var helt täckta av väggmål-
ningar eller andra bilder ur mytologin med stiliserade figurer som stod för olika egenskaper eller krafter.


Klosterlivet

De blivande munkarna kommer ofta till klostren i tidig barndom. Där får de en gedigen utbildning, inte bara i religionen. Så småningom kan de själva vara lärare.


. De kan också utföra ritualer och förrättningar såväl i klost-
ret som ute i samhället. Den här munken läste – mot betalning till klostret – en särskild välsignelse över vår turistgrupp medan han trummade på en trumma bredvid.


De kan också fungera ute i samhället som lärare eller missionärer.

Bönekvarnar

Bönekvarnar föreföll att vara ett viktigt inslag i livet även för de buddhister, som inte var munkar. Sådana såg vi på många ställen och av olika storlek.
Stor bönekvarn som man gick runt i Tikse

Lång rad med mindre bönekvarnar, som man snurrade på i Alchi


Liten bönekvarn att bära med sig i handen