Snorkling kring korallreven


Först två praktiska frågor. Bilderna till höger är inte popupbilder. Du får titta på dem i större format i galleriet.

I den här texten använder jag det svenska namnet på fiskar jag känner till. Men det är ofta namnet på en hel familj med arter. I de böcker och kartor med fiskar jag använder för identifieringen anges de fullständiga engelska namnen. De använder jag i gallerierna inom parentes för alla fiskar jag lyckats identifiera. Det är i stor utsträckning så jag lärt mig tänka på dem. Och så till snorklingen.

Utefter hela sydkusten, som den kallas där, från Aqabas hamn till grän-sen mot Saudiarabien sträcker sig ett ca två mil långt och 10-30 meter brett korallrev några meter utanför stranden. Revets yta ligger någon decimeter under vatten-ytan. Hela revet är numera ett naturskydds-område. Utefter stora delar av det finns all-männa badstränder med sand. Men det finns bara några få ställen, där man från land kan ta sig ut till utsidan av revet för att dyka eller snorkla. Däremot finns ett antal iordning-gjorda dykplatser med bojar, där båtar kan angöra för att släppa av dykare och snorklare.

Vårt hotell låg vid naturskyddsområdet. Men just utanför vår strand var det en lucka i revet. Just där fanns alltså inget egentligt korallrev. Däremot fanns en bit ut några stora stenar, som täckts av koraller. Och där fanns oväntat mycket spännande fis-kar. Där fanns också en brygga under vilken gömde sig såväl korallfiskar som en del andra, större fiskar. En del av mina bilder är faktiskt därifrån.

En dag snorklade vi från ett dykcenter på land halvvägs in till Aqaba. Där fanns ett stort, riktigt rev men kanske inte så många fiskar. De sista två dagarna var vi ute och snorklade från en båt. Då låg vi vid några av de iordninggjorda dykplatserna. Och här såg vi riktigt fina korallrev i vackra färger och former. Och många färgglada fiskar bland dem.

Jag har aldrig tidigare fotogra-ferat under vatten. Såväl själva fotograferandet som efter-arbetningen i datorn var helt annorlunda än vad jag var van vid. En del lärde jag mig efter-hand, men mycket återstår som ni ser på bilderna i gallerierna.

Jag har sammanställt mina undervattensfotografier i tre gallerier. Det första handlar om korallrevet som sådant. Där finns olika sorters hårda och mjuka koraller, havsanemoner, havsmaskar m m. Där finns också några bilder på fiskar eller fiskstim bland korallerna.

Det andra galleriet innehåller mer närbilder på olika sorters småfisk, som lever i korallreven. Där finns clownfiskar, som bor inne bland havsanemonerna. Där finns olika slag av färggranna fjärilsfiskar. Där finns damselfiskar, antheas, kardinalfiskar och andra färggranna småfiskar. Och inte minst de roliga putsarfiskarna. De har sina hålor bland korallerna. Mellanstora fiskar simmar in i hålorna och låter putsar-fiskarna rensa fjällen från parasiter i dyl, precis som i en biltvätt. Större fiskar lägger sig utanför hålorna för att bli rengjorda.

Det tredje galleriet inne-håller fiskar som finns i närheten av reven utan att egentligen bo där. Där finns de kanske mest spektakulära av alla fiskarna kring reven, drakfiskarna. Där finns de nästan fyrkantiga koffertfiskarna. Där finns de lika fyrkantiga men också taggiga porcupi-nerna. Där finns de färglösa ödlefiskarna och plattfisken nere i sanden. Där finns långsmala trumpetfiskar, platta kirurgfiskar, färg-granna papegojfiskar. Och inte minst den stora barracudan, i det här fallet ca en meter lång, som stod och sov under bryggan.

Några av de här är giftiga. Drakfiskarna har giftiga taggar, som sticker ut långt ut från kroppen. Porcupinen har ryggen täckt av korta giftiga taggar. Stenfisken, som jag tyvärr inte har någon användbar bild på, ser ut som en sten i sanden på bott-nen. Men den har en tagg på ryggen, som man inte bör trampa på. Ingen av de här är normalt dödliga för människan men t ex en fot kan svullna upp och bli allvarligt infekteras av ett olyckligt stick.

Jag hoppas att du som snorklat vid korallrev känner igen dig i bilderna. Och att du, som inte gjort det, ska inspireras att någon gång prova på. Där öppnas en helt ny, såväl vacker som spännande värld.

Marianne, min medsnorklare
Småfisk kring revet
Havsanemoner med clownfisk och grouper
Royal angelfish
Sergeant major, ofta vanligast men inte här
Drakfisk med långa giftiga taggar
Koffertfisk som leter mat på botten
Båten vi snorklade ifrån. I bakgrunden Eilat i Israel