På vår semester i Andalusien (Torremolinos på den  spanska sydkusten) var munkparakiten den mest uppseendeväckande fågeln. Den hörde egentligen inte hemma där men har förts dit som burfågel och sedan förvildats på samma sätt som Gibraltars berömda apor. Numera har en ganska stor population av munkparakiter bildats här. De flesta höll till i palmerna på stranden. De hade oftast sina bon i den stora klumpen på stammen, som bladen utgår ifrån. Munkparakit i sitt bo. Munkparakit i sitt bo. Några hade också byggt bo bland och med palmbladen. De levde ofta i flockar på uppåt 20-30 fåglar i varje. Några i en sådan flock. De livnärde sig på frukter i palmerna (dadlar?). De åt dem på ett mycket märkligt sätt. De plockade frukterna med ena klon och höll dem i den medan de åt, ungefär som vi äter ett äpple. Emellanåt tog de en paus i ätandet men behöll frukten i klon under tiden. Sedan fortsatte de att äta... ...tills... ...nästan ingenting fanns kvar av frukten. Då släppte de ner resten på marnen. Mätt och belåten munkparakit. Mätt och belåten munkparakit. Mätt och belåten munkparakit. Det fanns även munkparakiter i träden uppe vid supermercadon. Fast inte så många. Här fanns en annan sorts frukter, som väl inte lockade lika mycket.Photo Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1