Gråsiska vid Trekanten

Lyssna på Gråsiskan
 music player.

Gråsiskan häckar vanligen i Norrland eller Norra Dalarna, oftast i björkregionen men den kan också häcka i vide eller barrskogar. boet byggs av kvistar, mossa eller lavar i björkar eller andra träd och buskar. Det fodras med strån, växtfjun och fjäd-rar. Den får ofta två kullar om året, i maj-juni resp juli. Äggen ruvas av honan i ca 10 dagar.


Gråsiskan är oansenligt gråspräcklig över nästan hela kroppen. Den skulle slarvigt kunna förväxlas med en gråsparv om det inte vore för den röda fläcken på hjässan. Hanen, underst på biden, är dessutom röd på bröstet. Det är inte honan överst på bilden.


Gråsiskan äter mest frön av björk, al och andra växter. Den stryker söderut på vin-tern i sin jakt på mat. Den kan då samlas i stora flockar i södra Sveriege på höst och vår. Ibland kan den dra ända ner till Mellaneuropa.

De gånger jag har träffat på gråsiskan kring Trekanten är när de kommer in mot bebyggelsen vintertid, ofta i större eller mindre flockar tillsammans med andra fåglar, främst grönsiskor. Jag antar att de annars är utspridda i de omgivande skogarna och därför svåra att få syn på.


I januari 2007 mötte jag en flock på ett tjugotal fåglar, grå- och grönsiskor blandade, på gångvägen mellan Badviken och Blommensberg. De satt på gångvägen eller vimlade omkring i buskagen bredvid. Bilden här är från det tillfället. Senare den vintern träffade jag på dem parvis under alarna vid stranden vid Blommensberg och Svanboet eller i alarna vid stranden nedanför Terrassen och vid Trekantsstranden. Alltså alltid i närheten av alar.


När jag första gången gjorde sidan om gråsiskan i fågelboken, den 17 februari 2009, skrev jag att det var enda gången jag sett den. Men redan dagen efter träffade jag återigen på en flock med blandade grön- och gråsiskor på precis samma ställe. Enda skillnaderna var att de nu satt uppe i alarna och inte på marken under dem samt att det nu var fler grönsiskor än gråsiskor i flocken.Jag tycker att det var ett lustigt sammanträffande. Det är sådana som gör det spännande att följa ett lokalt fågelliv.

Under vintern 2009-10 kom det flera gånger in stora svärmar med blandade grönsiskor och steglitser och slog sig ner i träden från Trekantsstranden och bort emot badet. Jag tror att det också fanns enstaka gråsiskor i svärmarna.

Även i den snörika december 2010 såg jag en sådan flock - fast inte lika stor - med grönsiskor och enstaka gråsiskor flyga från träd till träd kring Svanboet.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958