Gråtrutar vid Trekanten

Lyssna på gråtruten
 music player.

Gråtruten häckar i enstaka par eller kolonier längst våra kuster (ej på Öland) och ibland vid insjöar. Boet läggs i en skreva, på en klipphylla eller på en sten. Äggen läggs i maj och ruvas av båda makarna i 26 dagar.


Utseendemässigt liknar den en stor fiskmås. Den är mest vit men vingarnas översida är grå. Den har svarta teckningar på vingarna som liknar fiskmåsens. Ben och fötter är mer rödgula och näbben lång och kraftig med en tydlig röd fläck på undernäbben. Könen är lika. Ungfåglarna är brunspräckliga.


Många gråtrutar stannar kvar hela året eller övervintrar i södra och mellersta Sverige.

Födan består av död fisk, maskar, insekter, avfall, bär och spillsäd. Den tar också gärna fågelägg och ungar. På filmen nedan äter en gråtrut på en fisk, som den hiottat eller fångat själv vid Fiskevården år 2010.

Såvitt jag vet häckar inga gråtrutar i eller i närheten av Trekanten. Men gråtrutar ingår ibland i de flockar med sjöfågel, som då och då på vårar och höstar kommer inflygande för att leta mat. När jag går igenom mina bilder kan jag dock sällan identifiera dem med säkerhet annat än när de står på nyis på sjön.

Under sommaren 2008 kom en ensam ungfågel hit till Trekanten. Den höll oftast till utefter Trekantsparken tillsammans med en skrattmåsunge. De drog vidare när isen började lägga sig på sjön.

Under sommaren 2008 kom en ensam ungfågel hit till Trekanten. Den höll oftast till utefter Trekantsparken tillsammans med en skrattmåsunge. De drog vidare när isen började lägga sig på sjön.


År 2009 rörde sig en gråtrutsunge ( t v på bilden) tillsammans med en kull fiskmås-
ungar kring Trekantsparken och Fiskevården. En vuxen gråtrut, möjligen mamman, fanns dock ofta i närheten.

Även 2010 dök det då och då upp vuxna gråtrutar kring Trekanten.


Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.