Grönsiskor vid Trekanten

Lyssna på Grönsiskan
 music player.

Grönsiskan håller till i barrskogar över hela landet, dock mer sparsamt norrut. Boet byggs ofta högt uppe i ett barrträd. och består av grankvistar, mossa och lavar. det är fodrat med strån, tagel och fjädrar. Den lägger två kullar, först i april-maj och sedan i juni. Äggen ruvas av honan i ca 11 dagar.


Grönsiskan är stor som en mes. Hanen är övervägande gröngul och har svart hjässa. Honan och ungfåglarna är mer strimmiga och saknar det svarta på hjäs-san. Alla grön-siskor har kort stjärt. de är livliga och upp-träder ofta i flock. Bilden visar en hona.


Grönsiskan äter mest frön av barrträd, björk och al, men också insekter. På hösten och vintern stryker den ofta omkring dit den kan hitta mat. Besvärliga vintrar kan den tvingas flytta till Mellan. och Sydeuropa.

De gånger jag har träffat på grönsiskan kring Trekanten är när de kommer in mot bebyggelsen vintertid, ofta i större eller mindre flockar tillsammans med andra fåglar, främst gråsiskor. Jag antar att de annars är utspridda i de omgivande skogarna och därför svåra att få syn på.

I januari 2007 mötte jag en flock på ett tjugotal fåglar, grå- och grönsiskor blandade, på gångvägen mellan Badviken och Blommensberg. De satt på gångvägen eller vimlade omkring i buskagen bredvid. Bilden till höger är från det tillfället.


När jag första gången gjorde sidan om grönsiskan i fågelboken, den 17 februari 2009, skrev jag att det var enda gången jag sett den. Men redan dagen efter träffade jag återigen på en flock med blandade grön- och gråsiskor på precis samma ställe. Enda skillnaderna var att de nu satt uppe i alarna och inte på marken under dem samt att det nu var fler grönsiskor än gråsiskor i flocken.


Jag tycker att det var ett lustigt sammanträffande. Det är sådana som gör det spännande att följa ett lokalt fågelliv.

Kring nyår 2009-10 såg jag flera gånger grönsiskor. Den här gången ingick de i stora fågelflockar, som i övrigt bestod av steglitser, gråsiskor och gråsparvar. Mina bilder från ett av dessa tillfällen, nyårsaftonen 2009, finns i galleriet "steglitsor och grönsiskor" som du hittar här eller via länken till höger.


Även i den snörika december 2010 såg jag en sådan flock - fast inte lika stor - med grönsiskor och enstaka gråsiskor flyga från träd till träd kring Svanboet

Och i januari 2011 såg jag en ganska stor flock grönsiskor, som flög omkring och letade frön i alkottarna vid badet. Då fick jag de här närbilderna på några av dem.


Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958