Kajor vid Trekanten

Lyssna på kajan
 music player.

Kajan har successivt ökat i antal och är numera vanlig i södra och mellersta Sverige. Den uppträder ofta i flock.

Kajan är nästan helt svart men är grå på bakhuvudet. På många - yngre? - kajor breder det gråa ut sig även över övre delen av ryggen och ner på bröstet. Könen är lika.

Kajan är mindre än kråkan. Man kan också skilja dem åt genom att den rör sig kvickare och ofta uppträder i stora flockar. På bra bilder kan man också se att kajan har en vitt öga med svart pupill och inte helt svart öga som kråkan.

Kajan häckar vanligen i kulturmarker, ofta i stora kolonier. Den lever av både växt- och djurföda, som den söker på fält och åkrar. Boet byggs i ihåliga träd, skorstenar, kyrktorn och dylika platser. Äggen läggs i maj och ruvas av honan i 18 dagar. Ungarna stannar ca fyra veckor i boet.

Många kajor övervintrar i södra och mellersta Sverige. Resten flyttar på senhösten till Nordvästeuropa.

Jag har inte sett några kajor häcka kring Trekanten. Däremot har jag sett dem dyka upp plötsligt i stora flockar på vår och höst. De kan slå sig ner i något träd eller sprida ut sig på marken. Och sen lika plötsligt dra iväg igen i ett vajande moln av fåglar.

Emellanåt dyker de också upp i mindre grupper och kan då hålla sig framma när man matar fåglar.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958