Kanadagäss vid Trekanten

Lyssna på
Kanadagåsen

 music player.

Kanadagåsen infördes till Sverige från Nordamerika omkring 1930. Den har senare förvildats och spridit sig så att den numera häckar ända upp till sydöstra Norrland. Den håller till vid kusten samt i insjöar och angränsande sankmarker.


Kanadagåsen är den största av alla svenska gäss. Den känns lättast igen på den långa, svarta halsen och de vita kinderna. Den kan skiljas från den vitkindade gåsen på storleken, halsen och den tydliga avgränsning-en av de vita fälten på kinderna.


Det är ganska vanligt att kanadagäss har betydligt mer vitt på huvudet och halsen än vad som sägs i artbeskrivningen. Det beror på att de där saknar färgämnet melanin, som ger den svarta färgen. I vanliga fall verkar den här avvikelsen inte spela någon roll för fåglarna. Under hösten 2008 fanns det dock en kanadagås med nästan helt vitt huvud och hals. Den föreföll stötas bort från flocken så att en eller två av de övriga ständigt såg till att jaga undan den.

Ingen av mina fågelböcker tar upp hur kanadagåsen bygger bo eller vad den äter. Men såvitt jag kan se äter den ungefär detsamma som svanarna, d v s den betar växter från botten och gräs på land. Och den blir gärna matad av människor. Den lär enligt mina böcker ha utvecklat ett flyttmönster, där de i oktober flyttar till Väst-europa.

Ännu så länge har inga kanadagäss häckat i Trekanten. Under våren, i april-maj, brukar dock kanadagäss dyka upp här parvis. De stannar till och vilar upp sig några dagar på väg till sina häckningsplatser. På hösten, i september-oktober, brukar det komma en eller flera flockar av kanadagäss för att vila och äta upp sig under flytt-ningen söderut. De håller till utefter stränderna eller går och betar på gräsmattorna i Trekantsparken, vid Trekantsstranden och på badplatsen.

De flesta av dem drar vidare efter några dagar. Men många bryr sig inte om fågelböckerna utan stannar kvar kring Trekanten till dess isen lägger sig. Jag antar att de sedan övervintrar på strömmen eller liknande, isfria ställen.

År 2008 fanns det t ex i månadsskiftet oktober-november tre stora flockar på sammanlagt över 70 gäss samtidigt i Trekanten.

År 2009 kom ett tiotal kanadagäss hit och stannade ett tag redan under första hälften av augusti. Från början av september fanns sedan kanadagäss i sjön ända till dess isen lade sig strax före jul. Som mest var de ett fyrtiotal gäss i slutet av september.

Även år 2010 dök det upp små flockar, troligen familjevis, då och då under augusti. Från slutet av september fanns det upp till ett fyrtiotal gäss i sjön eller på gräsmattorna.Källa utom egna iakttagelser:
Svenska fåglar av Lars Imby, 1987.
Fåglarna i Europa av herman Heinzel, Richard Fitter och John Parslow, 1972.