Koltrastar vid Trekanten

Lyssna på koltrasten
 music player.

De flesta av oss har väl ett förhållande till koltrasten. För mig är det den ensamma fågeln, som en vår- eller försommarkväll från en trädtopp eller ett hustak flöjtar ut sina varierande, vemodiga toner över en i övrigt tyst omgivning. Det spelar ingen roll om det varit en vacker eller en regnig dag. Det inspelade ljudet du kan höra här gör den definitivt inte rättvisa.


Men det är ock-så en mycket vacker fågel, särskilt hanen. Hela kroppen är kolsvart och oftast skimran-de, Näbben är klart lysande gul. Honan däremot är lite mer oan-senlig. Den är mörkbrun över hela kroppen. Bröstet kan ibland vara något ljusare och lätt spräck-ligt. Bilden visar en hane.


Koltrasten häckar i lundar, parker, skogar och buskmarker i nästan hela landet. Den är vanlig, särskilt i södra delen av landet. Boet läggs i häckar, buskar, unggranar, på stubbar eller på en klipphylla. Det är byggt av gräs, löv och mossa. Honan lägger vanligen ägg två gånger per år. Den första kommer i april-maj, den andra i juni eller juli. Äggen ruvas i 12-15 dagar. En del koltrastar sägs flytta till Västeuropa på vin-tern, men för mig verkar det som om alla jag känner stannar. Jag ser fler koltrastar på vintern än på sommaren.

Koltrasten äter insekter, maskar och annat, som den kan hitta på marken. Den äter också gärna bär från buskar och träd.


Koltrasten är en av de vanligaste fåglarna kring Trekanten. Jag träffar året om på dem när de letar mat under buska-gen eller på gräsmat-torna. Man kan se dem stå blick stilla med huvudet på sned och sedan göra ett snabbt utfall mot något de hört under markytan. Under höst och vår brukar den vända på torra löv för att se om det finns något ätbart under dem. På vintern kalasar de på gamla bär de hittar i

buskarna. Eller på utlagt bröd, som här vid Fågelsången. Bilden visar en hona.

Men det finns ganska gott om dem även i skogen, särskilt kring Tomtplatsen. Ibland kan man få se dem uppe i träden eller på hustak när de sjunger. Vintertid samlas många av dem vid Fågelparadiset, där man då matar fåglarna. Galleriet här visat koltrastar som samlats där den 8 december 2010.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958

Koltrast, hona, vid Fågelparadiset

Koltrasthane på slutt-ningen mot Nybohov

Koltrasthane vid Liljeholmsgränd