Nötskrikor vid Trekanten

Lyssna på nötskrikan
 music player.


Nötskrikan är en kråkfågel, ungefär lika stor som en skata. Jag tycker att det är en av de vack-raste fåglarna jag träffat på. Den känns igen på den i huvud-sak rödbruna dräkten och den blå svartvattrade vingfläcken. I flykten lyser övergumpen vit. Könen är lika.


Nötskrikan bor i löv-, barr- och blandskogar över hela landet. Den är en stann- eller strykfågel. Med strykfågel menas att den vintertid flyttar runt mellan olika ställen, där den kan få tag på mat. Den lever av insekter, fågelägg och ungar samt bär och ekollon. Boet är en riskorg, fodrad med rottrådar. Äggen läggs i maj och ruvas i 16-17 dagar.


Jag träffade på nötskrikan första gången i februari 2007 (bilden t v, lägg märke till nöten i näbben), när jag började promenera upp emot Tomt-
platsen. Jag kunde sedan följa dem den vintern. Det föreföll vara ett par som höll till där. De förflytta-
de sig runt mellan träden och nere på marken, aldrig mer än något hundratal meter från Tomtplatsen.


Vid några tillfällen - särskilt på våren inför parningen - fanns det ytterligare några nötskrikor tillsammans med paret. Det såg ut som rivaliserande hanar.

Öven vintrarna 2008 och 2009 kunde jag se nötskrikor på i stort sett samma platser, om det nu var samma par eller ett annat vet jag ju inte. På somrarna, när träden är lövklädda, är det svårare att få syn på dem. men jag har lyckats vid något tillfälle.


Senaste gången jag såg en nötskrika kring Trekanten var i november 2009. Men då var det en ensam nötskrika tillsammans med några koltrastar bland nyponen på Terrassen. Vintern 2009-10 såg jag ingen kring Tomtplatsen. Om det

berodde på att det var en snörik vinter med svårigheter för dem att komma åt mat där eller om jag gjorde färre promenader upp emot tomtplatsen p g a snömängden vet jag inte.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958