Ringduvor vid Trekanten

Lyssna på ringduvan
 music player.

Ringduvan häckar allmänt i nästan hela Sverige i löv-, bland- eller barrskog.


Ringduva i Trekantsparken 2012

Ringduvan är ljust blågrå med ett stort vitt band i kanten på vingen. Ungfåglarna saknar det bandet.Huvudet och undergumpen är lite gråare än övriga kroppen. Halsen kan skimra i purpur och grönt. Bröstet går mer i purpur och stjärten mot svart. Den är större än stadsduvan. Man kan tydligast skilja den från andra duvor genom de vita fläckarna på sidan av halsen. De ser ut som en ofullständig halsring. Jag tycker att det är en vacker fågel även om huvudet förefaller mig oproportioner-ligt litet.

Boet är en gles plattform av kvistar uppe i ett träd. Oftast byggs de i granar. Den kan få två - eller - ibland tre - kullar. Den första läggs i april-maj. Äggen ruvas av båda föräldrarna i 15-17 dagar.

Födan består till 90 % av vegetabilier såsom sädeskorn, ärtor, frön o dyl. Den äter också maskar, sniglar och insekter.

Ringduvan är en flyttfågel. I september - november flyttar den till västra eller syd-västra Europa. Den återkommer i mars-april. Enligt Namn och Nytt i DN brukar den återkomma till Stockholmstrakten den andra veckan i mars.


Ringduvan är mycket vanlig runt Tre-kanten. Det brukar vara den flyttfågel som kommer först. Jag har oftast kunna fotogrefera den första någon gång mellan den 6 och den 20 mars. Då har jag ofta hört den några dagar tidigare utan att få till någon bild.

Årets första ringduva den 6 mars 2008 på Terrassen

Mest har jag sett och hört den på sluttningen mot Nybohov och kring Terrassen. Ibland kan man också få se den ute på gräsmattorna vid sjön. Man ser dem oftast parvis.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958


Om man skulle ta sig ett dopp?
Brr, va´ vått och kallt!
Men egentligen är det riktigt skönt.