Sidensvansar vid Trekanten

Lyssna på sidensvansen
 music player.

Sidensvansen häckar i växlande antal under olika år i Norrland. Vissa år kommer den till södra Sverige under vinterhalvåret. Då kommer den ofta i stora flockar. Man kan då se dem samlas kring fågerlbord eller liknande ställen. Ibland kan vandring-arna utsträckas ända ner till Medelhavsområdet.

Sidensvansen är stor som en sta-re. Den är hu-vudsakligen brun- eller röd-grå. Den har gula vinklar och vita fläckar på vingarna. Den har också en tydlig tofs bak på huvudet.

Boet byggs ofta i granar och ser ut som ett trast-bo. Äggen läggs mest i juni och ruvas av honan i två veckor. Fö-dan består under sommaren av insekter och annars av bär.

Jag har bara sett sidensvans en gång kring Trekanten. Det var en ensam fågel i skogspartiet vid Matningsviken i mars 2007. På mina bilder av den ser man inte dess karaktäristiska kännetecken. Jag har därför här tagit med några bilder på sidensvansar i ett äppelträd i Fisksätra tagna av min kamrat Jonas.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958