Silltrutar vid Trekanten

Lyssna på silltruten
 music player.

Silltruten häckar längs våra kuster. Den har också spridit sig till insjöar nära kusten och till Mälaren och Vänern. Den häckar ofta kolonivis på skär och holmar. Boet består av mossa, gräs o dyl i en grop på marken. Äggen läggs i slutet av maj och ruvas av båda makarna i 26 dagar.


Silltruten är vit med svart rygg och svart ovansida på vingarna. Längs bak-kanten på vingarna löper en smal vit bård. Ben och fötter är gula. Näbben är gul med en röd fläck nära undernäbbens spets. Könen är lika. Ungfåglarna är gråbrun-spräckliga.


Silltruten kan lätt förväxlas med havstruten. Havstruten är dock beydligt större. Den har gråskära ben och en vit vingspets. Det vita bandet på vingarnas baksida är också bredare. Men de här skillnaderna kan vara svåra att se även på fotografier.

Födan består av död fisk, maskar, insekter, avfall, bär o s v.

Östersjöns silltrutar flyttar till Medelhavsländerna och östra Afrika. En del stannar dock kvar över vintern.

Såvitt jag vet häckar inga silltrutar i eller i närheten av Trekanten. Då och då dyker det dock upp trutar med mörk översida här, i par eller tillsammans med andra måsfåglar. När de kommer i par ser man dem oftast ute på sjön, annars flygande över gräsmattorna letandes efter mat. Med tanke på arternas utbredning och häckningssätt har jag utgått ifrån att de trutar med mörk ovansida jag ser här är silltrutar. Men jag kan ha fel, det kan också vara havstrutar.

Bara vid ett tillfälle har jag sett en silltrutsunge vid Trekanten. Det var i augusti 2010. Då låg en silltrut med en unge utefter Trekantsstranden. Ungen var lika stor som den vuxne och föreföll att vara lika rörlig. Den hade dock kvar den spräckliga ungfågeldräkten.

Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.

Silltrutar vid Trekantsparken
Silltrut vid Trekantsstranden

Vuxen silltrut vid Trekantsstranden