Starar vid Trekanten

Lyssna på staren
 music player.

Staren är numera allmän i odlade bygder ända upp till övre Norrland. Det är en flyttfågel. Den brukar tillbringa vintern i Nordsjöländerna och England. I mars brukar de komma hit. De bygger då bon i ihåliga träd, holkar eller hål i murar. Äggen läggs i maj. de ruvas av båda makarna i 12-13 dagar. Redan i juni börjar ungarna flytta söderut. De vuxna kommer efter i september - oktober.


Staren är i huvudsak svart och kan därför lätt förväxlas med koltrasten. Dess fjäderdräkt är dock skimran-de i grönt och violett och fylld av små gulbruna prickar. Den har också mycket kortare stjärt än koltrasten. Könen är lika. Ungfåglarna är gråbruna med vitfläckig under-sida och vit strupe.


Staren äter insekter och deras larver, maskar, sniglar och vegetabilier.

Årets första stare brukar dyka upp i början av april. Den tidigaste jag sett var den 4 april 2010. Men strax därefter brukar jag ofta se dem på våra gräsmattor, ensamma eller i par när de leta mat på gräsmattorna. Jag har också sett dem uppe på Terrassen.


De senaste åren har flera starpar häckat här. Ett par har i flera år boat i olika hål i en av pilarna vid Trekantsstranden. Den här bilden är därifrån år2006. Ett annat såg jag 2008 vid ett bo i ett trädhål strax bortanför Matningsviken. Sedan äggen kläckt kan man se båda föräldrarna flyga i skytteltrafik från gräsmattorna till bona med mat.

Såväl år 2009 och 2010 har jag följt stararnas häckning i ett träd intill Matningsviken från det föräldrarna började flyga med mat till boet till dess ungarna - en varje år - blivit flygfärdiga. Bilderna från år 2010 finns längst ner.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958


"Kommer aldrig käket?"

"Bäst jag skriker lite?"

"Äntligen! Det var på tiden"