Steglitser vid Trekanten

Lyssna på steglitsen
 music player.

Steglitsen håller mest till i södra och mellersta Sverige, där trädgårdar, parker och lundar gränsar till öppna fält. Den har dock påträffats sparsamt i nästan hela Sverige.


Den ät mycket brokig. Tydligast är att framdelen på huvudet är lysande rött. resten av huvudet är svart-vitt liksom stora delar av vingarna. Där finns också inslag av gult. Ryggen är brun, sidorna rödgulaktiga och buken nästan vit.

Boet byggs mest i lövträd, ofta fruktträd. äggen läggs i maj och ruvas i knappt två veckor. Ungarna stannar i boet i ca fyra veckor. Den livnär sig på frön från tistlar och kardborrar, björk- och alfrön samt insekter.

Steglitsen är en stannfågel, men en del flyttar mot sydväst på senhösten och återkommer i mars-april.

På skyltar runt sjön står att steglitsen brukar dyka upp vintertid. Jag har dock inte sett någon här förrän snön lagt sig i slutet av december 2009. Då såg jag en flock på ett tjugotal steglitser i en al vid Trekantsstranden.

På nyårsaftonen slog sig en flockfåglar, bestående av steglitser och grönsiskor, ner i en al vid Trekantsstranden alldeles intill mig. Från det tillfället gjorde jag galleriet "Steglitser och grönsiskor", som du hittar via länken till höger. Även på nyårsdagen såg jag en stor flock med bl a steglitser.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958