Trädkrypare vid Trekanten

Lyssna på trädkryparen
 music player.

Trädkryparen häckar i alla slags skogar över hela landet. Den är dock ganska säll-synt längst i norr.

Trädkryparen är mindre än en talgoxe. Ryggsi-dan är brun-spräcklig på ett sätt som gör att den nästan helt smälter ihop med en träd-stam. Det gör att en kamera med automatinställ-ning har svårt att fokusera på fågeln. Därför är alla mina bilder på trädkryparen ganska oskarpa. Du får ha över-seende med det. Undersidan är dock helt vit. Den har ett ganska tydligt ljust streck över ögonen. Stjärtpennorna är bruna och spetsiga. De syns tydligt på den här bilden. Trädkrypa-ren är den enda av våra trädklättrande fåglar som har en smal, krökt näbb. Könen är lika.

Den och nötväckan är de enda av våra fåglar som kan klättra nerför en trädstam med huvudet nedåt.

Trädkryparen är en stann- eller strykfågel. Den stannar alltså kvar kring häcknings-platsen året runt eller flyttar till närbelägna områden där den kan få tag på mat under vintern. Boet byggs bakom lossnad bark, i blixtsprickor, i vedtravar eller på liknande ställen. Ur bospringar sticker boets underreda av kvistar och pinnar fram. Äggen läggs i april-maj. Ofta förekommer en andra kull i juni. Äggen ruvas av honan i två veckor. Födan består av insekter och deras ägg samt spindlar.

År 2007 träffade jag på trädkrypare vid fyra tillfällen från mars till juli. Det var vid alla tillfällena på sluttningen mot Nybohov. Men i april 2009 träffade jag på en i det lilla skogspartiet vid Matningsplatsen, alltså på andra sidan av sjön.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958