Fåglar i Stockholmstrakten


Visserligen kan ju Trekanten bjuda på nästan allt en fågel- och naturälskare som jag önskar. Men ibjand söker jag ändå naturupplevelser på annat håll i Stockholms-
trakten. Jag vandra gärna i såväl stora som små skogar. Ibland för själva vandran-
det, ibland för att plocka bär eller svamp. Finns det en möjlighet badar jag gärna från någon klippa, helst i en liten enslig sjö mitt ute i skogen. Sådana finns det faktiskt ganska gott om trots närheten till storstaden.

Naturligtvis fotograferar jag gärna under mina små utflykter. Jag tänker här bjuda er på några av de fågelbilder jag då tagit. De kommer främst från följande områden söder om stan.

Nackareservatet

De flesta bilderna kommer från Nackareservatet. Det är stort och i vart fall delvis lättillgängligt. Lättast kommer man till Källtorpssjön vid Hellasgården. Där kan man framförallt se många måsfåglar av olika sort - silltrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås och silltärnor.

Det beror på att det på andra sidan sjön finns en liten bergig ö utan träd. Den fungerar som en häckningsplats och barnkam-mare för många av måsarter.

På våren finns det bon i varje skreva i berget, ivrigt bevakade av föräldrarna. Fram på som-
maren sprider fåglarna ut sig runt sjön.

I Källtorpssjön häckar också storlommar, som i vart fall jag gärna förknippar med ödsliga sjöar i de djupa skogarna.

Lite längre bort i Nackareservatet ligger Sandasjön. På berget vid sjön brukar det finnas korpar. I skogarna runt omkring har jag träffat på spillkråkor, taltrastar, domherrar och toftmesar. Det är arter som jag inte sett någon annanstans i Stockholmsområdet.

Även kring Söderbysjön brukar det finnas en hel del fåglar. Där finns också bäverhyddor.

Andra naturreservat söder om Stockholm

Söder om Stockholm och också ganska lättillgänglig finns Ågestaresevatet. Där finns en utpräglad fågelsjö, Ågestasjön, även om det kan vara krångligt att ta sig just dit. Men även i sjön Magelungen har jag sett simfåglar som storskrake med ungar, knipa och skäggdopping.

Utefter Sörmlandsleden söderut finns Alby och Tyresta naturreservat. På gränsen mellan dem finns sjöarna Tyresö-
flaten och Albysjön med Nyforsen däremellan. När isen släpper på sjöarna stannar många fåglar till på väg till sina häckningsplatser. En del häckar också här. Vid forsen häckar t ex ström-
starar. Här finns mycket älg och också flera bäverhyddor.


Isbladskärret


Isbladskärret ligger nära Blockhusudden på Södra Djurgården. Det ligger alltså i Nationalstads-parken. Där finns en stor hägerkoloni. Hägrarna har bon uppe i träden runt omkring våtmar-
ken med den lilla öppna vatten-
ytan. Hägrarna och andra våtmarksfåglar, som t ex gäss och tofsvipor promenerar omkring på stränderna.

Andra spännande områden


Ganska nära Trekanten ligger Solbergaskogen. Det är en liten skogsremsa som liksom "blivit över" mellan bebyggelsen i Långbro resp Solberga. Men där finns ett förvånansvärt rikt djurliv. Man träffar ofta på rådjur där, även in bland husen i Solberga. Harar finns det naturligtvis. I en liten våtmark i skogen finns det mycket grodor av samma sort som de mer berömda i Långsjön. Och i fågelväg finns förutom våra vanliga skogsfåglar även den mycket sällsynta vitryggiga hackspetten. Även om jag tyvärr inte kunnat vare sig se eller fotografera den.

Även på Långholmen finns det gott om fåglar, särskilt på den västra delen. förra året hörde jag t ex en näktergal där. Tyvärr satt den så till i ett buskage att det inte blev några bilder. Men där finns också en stor variation av småfåglar bland lövträden.