De högsta växterna jag såg. Tyvärr vet jag inte vad de heter Samma blommor, här tillsammans med skörbjuggsört Purprbräcka. Den vanligaste blomman vi såg Purprbräcka. De kan växa ganska utspritt Purprbräcka. Eller samlat Purprbräcka. Eller som enstaka exemplar Purprbräcka Purprbräcka Fjällsippa. Den näst vanligaste blomman vi såg Fjällsippa. Den växer oftast samlade i tuvor Fjällsippa Fjällsippa Fjällsippa Fjällsippa Fjällglim tillhörde också de tre vanliga blommorna Fjällglimmen sägs börja blomma på sydsidan av tuvan. Verkar inte stämma helt med vår kompass. Men kompassens missvisningen här uppe är stor Polarstjärnblomma Polarstjärnblomma Tyvärr vet jag inte vad den heter, men vacker är den Polarull Polarull Blåstång på grunt vatten där man brukar se den Blåstång på stranden. Kan få vatten vid högvattenPhoto Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1