Emellanåt samlades det en stor mängd måsfåglar på stranden i Torremolinos. De flesta var trutar. Jag tyckte mig känna igen såväl gråtrutar som havs- och silltrutar. Här är det mest havs- och silltrutar såvitt jag kan se. En del trutar var spräckliga på bröstet och huvudet. Jag vet inte om det var en särskilt trutart eller om det bara var ungfåglar, som ännu inte till fullo fått den vuxna fågelns dräkt. En del trutar var spräckliga på bröstet och huvudet. Jag vet inte om det var en särskilt trutart eller om det bara var ungfåglar, som ännu inte till fullo fått den vuxna fågelns dräkt. En av de lite spräckliga fåglarna fick tag på en stor bit, som den trodde var bröd. Den drog sig längre upp på stranden för att vara ensam om sitt kap. Den släpade runt på biten fastän den verkade svåräten. Den släpade runt på biten fastän den verkade svåräten. Så småningom lämnade den bytet på stranden. Den som gapar efter mycket... En särskild trutart eller en ung silltrut? Men det här är väl en ungfågel. Silltrut och en skrattmås i vinterdräkt. Även på Gibraltarklippan fanns det gott om trutar. Här en gråtrut vid ett stort torg. En annan gråtrut vid samma torg. Ung trut i Gibraltar. Ung trut i Gibraltar. En ungfågel duschar i en fontän. Gråtrut i Gibraltar. Gråtrut i Gibraltar. Gråtrut i Gibraltar. Gråtrut i Gibraltar. Gråtrut i Gibraltar. Gråtrut i Gibraltar. Ung trut i Gibraltar. Gråtrutar eller fiskmåsa ovanför Gibraltar.Photo Galleries Software by VisualLightBox.com v3.1