Bofink

Lyssna på bofinken
 music player.

Bofinken är vanlig i hela Sverige med undantag av Norrlands inland och fjälltrakter. Den är kanske Sveriges vanligaste fågel.


Bofink, hane, på Sluttningen mot Nybohov i april 2014

Hanen har starka färger med rostbrunt på bröst och kinder och blått uppe på huvudet. Honan är mer diskret gråbrun. Men båda känns igen på de vita banden över vingarna, som i övrigt har svarta teckningar. Vingpennorna kan skimra i gulgrönt.

Bofinken är en flyttfågel. den flyttar normalt i september - oktober till Nordsjölän-derna. Den återkommer sedan i april-maj enligt min fågelbok. Boet byggs då i träd och buskar i såväl löv- som barrskog. Boet är djupt skålformigt och består av mossa smyckad med lavar. Innerst finns ett lager av tagel och fjädrar. Bofinken får ofta två kullar, i maj resp juni. Äggen ruvas i 11-13 dagar.

Födan består av frön och insekter.


De senaste åren har bofinken ofta dykt upp kring Trekanten som en av de första flyttfåglarna redan strax efter mitten av mars. Ibland har jag sett de första kring Terrassen, men annars är den vanligast på sluttningen mot Nybohov.

Bofink, hane, på Terrassen 18 mars 2007

Man hör ofta bofinkens karaktäristiska sång såväl under våren som sommaren. Men eftersom de oftast håller till bland trädkronorna i skogen är det mer sällan man ser dem sedan löven spruckit ut. Och ännu mer sällan att man får bra fotografier på dem då.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958