Skäggdoppingar vid Trekanten

Lyssna på
skaggdoppingen

 music player.


Skäggdoppingen häckar i vassrika insjöar och skärgårdsvikar i Syd- och Mellan-sverige samt längs Norrlandskusten.

Skäggdoppingen är stor som en and med en lång, smal hals. Den är "stjärtlös" d v s bakdelen sticker inte uppåt utan sluttar ner i vattnet. På huvudet finns en tvådelad svart tofs och rost-brunt och svart "kindskägg" kring det vita ansiktet. Ryggen är svartbrun. Halsens framsida och undersidan
är lysande silkesvita. Könen är nästan lika. På hösten blir huvudprydnaderna inte så framträdande. Ryggen blir då mer grå.

Skäggdoppingen tillbringar vintern i Mellaneuropa och Medelhavsländerna. Den kommer hit för häcknig i mars-april. Boet är vanligen en flotte av vattenväxter, förankrad i vassen. Äggen läggs i maj och ruvas av båda makarna i fyra veckor. Ungarna får under den första tiden ofta sitta på ryggen på föräldrarna när de simmar omkring. Doppingen flyttar söderut igen i september-november.

Födan består av småfisk och vatteninsekter.

Under några år fram t o m 2006 häckade ett skäggdoppingpar i Trekanten. Boet låg i en trädklyka ute på vattenytan nära Svanboet. Det var omöjligt att se det sedan löven slagit ut. Mest på kvällarna kunde man se doppingfamiljen långt ute på vatten-ytan. Den kom aldrig nära land.

Jag tror att familjen fick två kullar år 2006. Bilder från augusti visar inte bara halvvuxna ungar utan även nykläckta ungar på ryggen på en vuxen fågel. På de senaste bilderna från september har även de nått nästan full storlek.

Såvitt jag förstår påbörjade de även år 2007 häckningen på samma plats. Den misslyckades dock av någon anledning och doppingarna försvann från Trekanten.

Men i månadsskiftet april-maj 2009 såg jag två doppingar vid flera tillfällen bygga på ett bo vid Trekantsparken under en veckas tid. Sedan var de försvunna igen. Någon häckning blev det således inte det året heller.

Inte heller 2010 häckade någon dopping i Trekanten.

Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.