Grågäss vid Trekanten

Lyssna på grågåsen
 music player.

Grågåsen har varit relativt ovanlig men på senare tid ökat i antal och spritt sig.Den häckar numerautefter våra kuster från Skåne till Uppland samt här och var utefter Norrlandskusten. På senare tid häckar den också i några insjöar, främst i Södra Sverige.
Grågåsen är nästan lika stor som kanadagåsen och därmed större än alla andra gäss här. Den är gråbrunspräcklig över större delen av kroppen men bröstet och undersidan är enfärgade, ljust gråa. Även vingens framkant kan vara ljusgrå som här på bilden. Näbben är tydligt orangefärgad. Könen är lika.

Grågåsen tillbringar vintern i mellersta och södra Europa. Den kommer hit för att häcka i mars-april. Äggen läggs i april-maj och omges då av en krans av dun från den ruvande fågeln. De ruvas i fyra veckor. Den flyttar söderut igen i juli - oktober.

Födan består av växtdelar, bl a gräs och örter, som gåsen betar.

Att döma av det här ska det inte finnas några grågäss i närheten av Trekanten. Men det har det gjort. Åtminstone en. Första gången jag träffade på den här var den 30 december 2006. Alltså både fel tid och fel plats. Den låg då i Badviken tillsammans med en flock kanadagäss. Den föreföll helt accepterad av flocken. I och för sig stod det i tidningarna då att en del grågäss övervintrade i Södermanland p g a den milda vintern. Men ändå!

Nästa gång var i Hägerstenshamnen i slutet av mars 2007. Även då var den till-sammans med kanadagäss och en del andra fåglar. Under hösten 2008 dök den upp ganska ofta från augusti till november, naturligtvis även då tillsammans med kanadagäss. Den föreföll då mycket hemmastadd i såväl flocken som i omgivningen här. Därför har jag dragit den slutsatsen att det alla gånger har varit fråga om samma grågås. Och att den har antagit kanadagässens vanor och flyttmönster.

Sedan dess har jag dock inte sett den.

Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.