Korp


Korpen är vår största helt svarta fågel. Den är en kråkfågel och är vuxen ca 70 cm från näbb till stjärt. Förutomi storleken skiljer den sig från kråkan genom den kraftigare näbben och sitt karaktäristiska läte, ett hårt "korrp".
Korp på skorsten på Blommensbergsskolan 2014

Korpen är en anpassningsbar fågel som finns i många olika miljöer. I Sverige häckar den framför allt i skogsområden, vid klippiga kuster och i fjällen. Den förekommer också i bergs- och skogsområden i stora delar av Europa, Asien och Nordamerika samt i ökenområden i Nordafrika och Mellanöstern..

Boet läggs på en klipphylla eller i ett högt träd. I mars-april lägger den 3-7 ägg, som honan ruvar ensam i tre veckor. Båda föräldrarna hjälps åt att föda upp ungarna.

Korpen är en stann- eller strykfågel. Den uppträder oftast par- eller familjevis, men där den är vanlig bildar den ibland ganska stora flockar. Den är lite av allätare men äter mest as.

Jag har sett och fotograferat korpar på flera ställen runt om i såväl Sverige som i övriga världen. Jag har betraktat den som en vildmarksfågel men har under de senaste åren sett den äver i Stockholmstrakten, bl a i Skärgården och kring Sandasjön i Nackareservatet.


Korp på skorsten på Blommensbergsskolan 2014. Den äter på bär eller dylikt från en kvist

Sommaren 2014 hörde jag talas om att det fanns två korpar kring Trekanten. De var troligen en hona med en då halvvuxen unge som huvudsakligen skulla hålla till på Sluttningen mot Nybohov mot Blommensbergsskolan till men göra utflykter runt sjön. I november 2014 såg jag dem med egna ögon omkring Lilla Fågelsången. Den ena försvann men den andra slog sig ner på en skorsten på Blommensbergsskolan och åt på någonting på en liten kvist den höll i ena klon.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958, Fåglar i Europa, 1972, samt Nationalencyklopedin.