Pilfinkar vid Trekanten

Lyssna på pilfinken
 music player.


Pilfinken ser vi oftare än vi tror. Vi förväxlar den ofta med gråsparven. De ser ungefär likadana ut och bildar ofta flockar tillsam-mans i buska-gen. Vanligen finns det dock många fler gråsparvar än pilfinkar i flockarna. Utseende-mässigt skiljer de sig åt på så sätt att pilfinkens

huvud är helt chokladbrunt hos båda könen. Den har också vita kinder och vitt band runt nacken under den bruna markeringen.Den har en svart fläck under näbben och mer eller mindre tydligt på kinderna.

Pilfinken är vanlig i odlad bygd och stadsbebyggelse i Götaland och Svealand. Den bygger bo i ihåliga träd, i holkar och under tegelpannor. Den lägger minst två kullar med ägg om året. Äggen ruvas av båda föröldrarna i två veckor.

Pilfinken är en stannfågel, Den äter insekter och larver samt frön. Och allt som människor matar den med eller lämnar efter sig.

Kring Trekanten finns oftast på samma ställen som och tillsammans med gråsparven.


På vintern ser man dem oftast kring ställen, där man hänger eller lägger ut mat till småfåglarna, t ex i Fågelparadiset och vid Matningsviken.

Vanligen dominerar gråsparvarna stort i flockarna, men under vintern 2010-11 upplevde jag det som att antalet gråsparvar minskat kraftigt kring matningsställena medan antalet pilfinkar snarare ökade där.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958