Sädesärla

Lyssna på sädesärlan
 music player.

Sädesärlan är vanlig i hela landet. Den håller gärna till vid vatten och i närheten av bebyggelse.


Sädesärla, hane, vid Badet 2011

För de flesta är den lätt igenkänd när den går och vippar på den långa svart-vita stjärten. Hanen är i övrigt huvudsakligen grå med vita kinder och en svart haklapp. De olika färgfälten skiljer sig distinkt från varandra. I vinterdräkt (som vi väl inte får se i Sverige) är strupen vit med bara en svart halvmånformad fläck på bröstet. Honan är mer oren i färgen. Ungfåglarna liknar de gamla i vinterdräkt men är gråbruna på ryggen och har kinderna gråvita.

Boet byggs i murspringor, i bryggor, i holkar, under tegelpannor, i stora rovfåglars bon o s v. Äggen ruvas av båda föräldrarna i ca 12 dagar. Sädesärlan får ofta två kullar om året i maj och juni. Göken lägger ofta ägg i sädesärlans bo.

Sädesärlan lever på insekter, som den ofta hittar på gräsmattor och åkrar.


Sädesärlan sägs anlända till Stockholmstrakten punktligt den 15 april. Kring Trekanten har den de senaste åren ofta dykt upp redan kring månads-skiftet mars.april.

Man ser den mest precis i strand-kanten eller på gräsmattorna runt sjön. Den flyttar i september-oktober tilli östra Afrika eller Mellanöstern.

Årets första sädesärla den 28 mars 2014 i Badet

Här nedan finns lite extrabilder, som inte kommer från Trekanten. Boet låg på ett tak i Värmland, som skulle repareras. Hanen satt på taknocken och bevakade mig me-dan jag tog fotot på boet. Sädesärlan i Jordanien dök upp på vårt hotell under vår semester där i december 2008.

Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.


Sädesärlebo med ungar i Värmland
Hanen bevakar boet från taknocken
Sädesärla i vinterdräkt i Jordanien