Vitkindade gäss kring Trekanten


Den vitkindade gåsen häckar normalt på Grönland, Svalbard och Novaja Semlja, alltså i rent arktiska områden. De övervintrar i Skottland eller utefter den tyska och holländska Nordsjökusten. De med de mest östliga destinationerna brukar på sina flyttningar däremellan passera de östra delarna av Sverige, främst Öland och Gotland, under maj-juni samt i oktober. På senare tid har de dock börjat häcka först på södra Gotland och senare också i Stockholms skärgård, ja, to m vid Isbladskärret på Södra Djurgården.

Den vitkindade gåsen liknar den hit införda men numera vanligare kanadagåsen, men är mindre och har kortare hals och ben. Den har också svart bröst till skillnad från kanadagåsens vita. De vita områdena på huvudet är också betydligt större än de på kanadagåsen.

I Arktis häckar den i mer eller mindre täta kolonier på klipphyllor eller på små stenar och holmar i insjövatten, helst med nära kontakt med havet. Den lägger 4-5 ägg. Tidpunkten anpassas till snösmältningen men ligger normalt kring månadsskiftet juni-juli. Enbart honan ruvar medan hanen håller sig i närheten och skyddar boet när honan behöver äta. Födan består av växter i tundralandskapet i närheten av boet.

Jag har tidigare vid flera tillfällen sett vitkindade gäss såväl på Svalbard som i Råstasjön i Solna, i och kring Isbladskärret samt ute i skärgården.


Men i maj 2013 var det första gången jag såg sådana under mina prome-nader kring Trekanten. Det var på en gräsmatta vid Hägerstens-hamnen som jag såg fyra vitkindade gäss gå omkring och beta. Troligen var den på väg norrut till sina häcknngs-platser.

Vitkindade gäss på gräsmatta vid Hägerstenshamnen

.Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958, Svenska fåglar av Lars Imby och Svalbards fugler och pattedyr av Fridtjof Mehlum