31 augusti, Från Örnsberg och hem

I dag startade vi vår promenad i Örnsberg. Det var grått med några regnstänk i luften och omkring 17 grader varmt. Efterhand började dock solen bryta igenom emellanåt.

Vid Vinterviken började vi se de första hösttecknen. På björkarna började det dyka upp kvistar med helt gula blad trots det myckna regnandet under den senaste tiden.
 

Vårt första mål var Vintervikens träd-gårdar och skördemarknaden där. På kolonilotterna var blomster- och frukt-prakten överraskande stor. Den verkade faktiskt betydligt större än jag sett någon gång under sommaren.

Det var som vanligt få stånd på mark-naden, men ganska mycket folk.
Vid ett stånd, där man sålde honung, stod en skiva med vaxceller och bin från en bikupa, inglasad från båda sidorna. På så sätt kunde man se hur bina hade det hemma, ett slags hemmahosrepor-tage. Visen var markerad med en röd fläck på ryggen.

Några bin hade smitit ut. Det här satt uppe på lådan. Ett annat höll på att drunkna i den honung man fick prov-smaka.

I Trekanten hade sothönsen i sjögräsbältet utanför badviken fått sällskap av fyra-fem viggar på tillfälligt besök. De kommer ju ofta dit under hösten, där finns det ju gott om mat.

Men varken skarven eller hägern fanns på plattformen. Där fanns endast ett par måsar.