Islossningen 2009

Vintern 2008-09 började isen lägga sig redan vid jultiden. Den 28 december täckte isen hela sjön. Under hela isläggningen var det uppehållsväder. Det betydde att isen redan från början var spegelblank och stark.

På nyårsdagen var det fullt av både skridsko-åkare och promenerande på isen. Och den ihållande kylan gjorde att isen blev allt tjockare. När sedan snön kom lade den sig bara ovanpå blankisen. Den blev därför lätt att ploga bort. Det fanns därför under hela vin-tern en mycket bra skridsko-bana på den, kanske den bästa jag sett någon gång. Ofta var det så lite snö även vid sidan av den upplogade banan att det gick att åka skridskor även där.

Så här såg isen ut den 5 mars. Under den månaden kom det ganska mycket snö. När plogningen av skridskobanan sedan upphörde vid mitten av månaden, började hela isen bli snötäckt.

Kring månadsskiftet mars-april började det töa på allvar. Snön smälte undan utefter stränderna och den 28 mars började det bli små isfria hål i övergången mellan land och is. Och vips var de första sim-fåglarna, gräsänder förstås, där.

Den 1 april började det öppna vattnet vid Svan-boet bli allt större. Då kom även sothönsen dit.


Den 4 pril var snön på isen helt borta. Isen själv började sakta att bli porös, särskilt i kanterna. Det öppnade för att skrattmåsarna sökte sig hit i stora skaror. De kunde tydligen hitta mycket ätbart i den smältande isen. "Vad som göms i snö kommer upp i tö" gäller tydligen även för is.

På eftermidda-gen den 8 april började det bli ett 20-30 meter brett samman-hängande bälte av öppet vatten längst Trekants-stranden. Även i Badviken börja-de det öppna vattnet snabbt att vidga sig.

På morgonen den 9 april, skär-torsdagen, hade den öppna vat-tenspegeln längs Trekants-stranden säkert fördubblats. Då kom också den första svanen till Trekanten. Nu kom också den riktiga vårvärmen, med eftermiddagstemperaturer på 15-20 grader. Då gick allt mycket fort. På eftermiddagen samma dag sträckte sig vattenspegeln ut till och förbi Plattformen ute i sjön. Nu var mer än halva sjön befrias från is. Vid sol-nedgången fanns det egentligen bara riktig is i ett bälte från Blommensberg och halvvägs utefter stranden mot Nybo-hov. Resten utefter den stranden var bara issörja.

På förmiddagen den 10 april fanns det bara issörja kvar borta vid Blommensberg. Svanarna kunde simma igenom isen. Och på kvällen på Långfredagen, den 10 april, var all is borta från sjön. Och då kom även viggar, storskrakar och en knipa till Trekanten.