Duvhökar vid Trekanten

Lyssna på duvhök
 music player.

Duvhöken häckar i skogsmarker sparsamt över hela landet.


De äldre duvhökarna är på ovansidan mörkt gråbruna och på undersidan mörkt tvärbandade på ljus botten. De har en lysande vit, yvig undergump. Stjärten är relativt sett kortare och bredare än sparv-hökarnas.

Ungfåglarna är mer brunaktiga på ovansidan och har undersidan försedd med längsfläckar, ej tvärband.


Honan är ungefär så stor som en vråk, hanen föga större än en sparvhökshona.

Duvhöken kretsar och svävar sällan. Den visar i flykten breda, nästan rundade vingar och lång stjärt.

Den bygger bo nära stammen i ett träd, ofta ett barrträd, och inte i kronan. De 3-4 äggen läggs här i april, men längre norrut i maj. De - mest honan - ruvar äggen i 31-38 dagar.

Duvhöken är huvudsakligen en stryk- och stannfågel. En del flyttar dock, men sällan långt. Den äter däggdjur och fåglar, mest kråkfåglar, som den slår i luften eller på marken.

Sommaren 2013 hörde jag talas om att ett duvhökspar häckade på Sluttningen mot Nybohov. Trots att jag gjorde flera försök fick jag då aldrig syn på eller hörde dem.

I mars 2014 hörde jag plötsligt deras kraftiga läte från två olika håll mitt på Sluttningen. Då - och ofta de efterföljande dagarna - kunde jag sedan se dem flyga omkring över hela sluttningen. De föreföll dock att alltid återvända till samma centrala plats med flera tallar. Ibland hade de byte i klorna, som de sedan flög iväg med och delade på en mer undanskymd plats.
Duvhöken höll koll på ekorren på tallstammen under honom

Vid ett tillfälle såg jag en duvhök försöka slå en ekorre i en tall. Ekorren tog skydd intill stammen och blev då oåtkomlig för höken. Så småningom undkom dock ekorren.

Senaste gången jag själv såg någon av duvhökarna satt den i ett träd på Södra Stranden alldeles intill sjön.

Senare har jag fått höra att de troligen fick två ungar som tumlat om med varande på marken. Fr o m juli rörde de sig över alltstörre områdwen, vilket gör det svårare att få syn på dem.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958.