Fiskgjusar vid Trekanten

Lyssna på fiskgjusen
 music player.

Fiskgjusen är vår näst örnarna största rovfågel. Den bor i .skogar vid kuster och insjöar från Norra Skåne till Lappland. Ett stort bestånd av häckande fiskgjusar finns i sjön Båven i Södermanland.

Fågelns undersida är vit med en mörk skuggning över krävan. Ryggen är brun. På huvudet syns mörka och vita teckningar. Könen är lika.


I flykten hålls vingarna ofta vinklade. På dem syns då tydliga stora vita fält på vingarna närmast kroppen och lite mer otydliga ljusa fält närmare vingspetsar-na. Vingarna är i övrigt mörka. framträdande i flykten är också den korta stjärten.


Man kan se fiskgjusen "hänga" flaxande över fiskrika insjöar och kustvatten, varpå den störtdyker efter den fisk den ser. Den fisken är den huvudsakliga födan.

Boet byggs i toppen av ett träd, ofta en tall. äggen läggs i april-maj och ruvas mest av honan i 35 dagar.

Fiskgjusen flyttar i augusti-september till medelhavsländerna och återkommer i mars-maj.

Jag har länge hört talas om att en fiskgjuse då och då besöker Trekanten. Oftast dyker den då efter fisk vid berget nära Blommensbergviken. först i augusti 2011 kunde jag själv se och fotografera en fiskgjuse här. det var då nära Trekantsparken. Efterhand drog den sig dock närmare Blommensbergviken, då jag tappade den ur sikte.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958