Gråhägrar vid Trekanten

Lyssna på gråhägern
 music player.

Gråhägern är en stor, grå och vit vadare med långa ben och lång näbb. Könen är lika. Den häckar normalt i kolonier vid våtmarker, grunda sjöar och kuster i Göta-land och södra Svealand, men har iakttagits på andra platser i nästan hela Sverige. En stor hägerkoloni finns vid Isbladskärret nära Blockhusudden på södra Djur-gården. Hägern lever mest på fisk, som den fångar när den vadar på grunt vatten.

Hägern flyger med mäktiga vingslag. Den ser då märklig ut med halsen krökt som ett "s" och de långa benen utstickande bakom stjärten. Boet byggs av kvistar högt uppe i träd. Äggen läggs i april och ruvas av båda makarna i 25 dagar. Enligt fågelboken flyttar den i augusti-oktober till Sydeuropa och Nordafrika. I samband därmed brukar man kunna se dem stanna till vila på stenar o dyl i vattnet intill stränderna.


Ingenting av det här stämmer alltså på området kring Trekanten. Trots det stod det oftast en häger på Plattformen i sjön åtminstone från 2006 till dess den togs bort i maj 2009. Den var alltid ensam där. Den häckade alltså inte.

Jag lade märke till den första gången i oktober 2006. Den stod då alldeles stilla, skymd bakom staketet. Den kan alltså ha stått där mycket tidigare utan att jag lagt märke till den. Den stod sedan där på samma sätt varje gång jag passerade. Ett tag trodde jag t o m att det var en konstgjord fågel,som ställts där för att hålla måsarna borta från plattformen. Lite senare såg jag den dock stående på samma sätt ute på pontonerna bredvid plattformen. År 2006 stannade den kvar där fram till slutet av november. Tidpunkten stämde alltså inte heller med vad som stod i fågelboken.

Emellanåt var hägern borta. Ibland såg jag den också bland pilarna vid Nynäs. Några gånger kunde jag se den flyga iväg eller komma tillbaka. Andra jag pratade med sa att den på förmiddagarna brukade flyga till Mälaren för att där gå ochleta mat. Jag har aldrig sett den äta i Trekanten.

År 2007 såg jag hägern för första gången i början av juni. Den satt då i strand-kanten inne bland pilarna vid Nynäs. Lite senare såg jag den på plattformen igen. Där fanns den kvar åtminstone till slutet av oktober.


Den 26 januari 2008 stod den plötsligt vid Badviken, till synes helt oberörd av alla människor, som gick förbi på gångvägen bara några meter ifrån den. Den flyttade några gånger på sig några meter innan den fortsatte att promenera omkring. Den kan alltså inte ha flyttat särskilt långt på vintrarna. Jag tror att den då håller till vid Isbladskärret på Djurgården, där det finns en hägerkoloni.

Sedan dök den upp då och då under våren innan den återkom mer permanent till sommaren. Och där stod den fortfarande i november 2008. Fast då delade den pontonen där med skarvarna.

När pontonen togs bort i maj 2009 flyttade hägern över till toppen av en tall på Nybohovssidan av sjön. Där höll den

till hela sommaren 2009, på samma sätt som

den gjort ute på Plattformen. Den dök alltså upp då och då bland pilarna utefter sjön ända fram till slutet av augusti. Några bilder från ett sådant besök finns i det här galleriet.


Hägern gjorde också några besök här i juni 2010. Den 11 juni stod den vid Grillplatsen.

Den 13 juni stod den bland pilarna mellan badet och Bron. När den blev störd där flyttade den först till stranden vid Blommensbergsviken, sedan till stranden mot Nybohov, men blev snabbt störd på båda ställena. Då lämnade den Trekanten och flög in mot stan. Jag har inte sett den sedan dess.

Källa utom egna iakttagelser: Fåglar i färg av Sigfrid Durango, 1958.