Rödvingetrast vid Trekanten

Lyssna på steglitsen
 music player.

Rödvingetrasten häckar i björk-, bland- och barrskogar i norra Sverige ned till Dalsland-Närke-Uppland samt på några ställen söder därom. I fjällen är den ofta allmän.


Den liknar taltrasten men är mindre änm denna. Det tydligaste kännetecknet är ett markerat gulvitt streck över ögat samt rostfärgning-
en på sidorna och på de undre ving-
täckarna. Könen är lika.

Boet läggs lågt i en björk eller gran eller t o m på marken. Äggen läggs i maj-juni och ruvas ca två veckor. Födan består av insekter, maskar och bär.

Enligt fågelböckerna flyttar den på vintern till Mellan- och Sydeuropa. Ett fåtal övervintrar i Sydsverige.

Jag såg dock minst en rödvingetrast den 9 januari 2010, nedanför Terrassen och vid badet. Jag var mycket förvånad över tidpunkten, särskilt som det då var femton grader kallt.

Men min ornitologvän Lennart Hjalmarsson förklarade för mig att mycket har hänt de senaste åren och många flyttfåglar verkar dröja sig kvar hos oss. Dessutom har 2009  nog varit ett alldeles exceptionellt år beträffande trastar. Mycket stora flockar av trastar har dragit omkring i mellersta Sverige och inte minst i stockholmstrakten. Han har sett flockar på hundratals trastar lite varstans i stan.  Strax före jul såg han 30-40 rödvingar vid lekplatsen intill Matningsviken. Anledningen till att trastarna dröjer kvar lär vara den rikliga tillgången på föda. Bl.a. så var det länge sedan det fanns så mycket rönnbär.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958