Sparvhökar vid Trekanten

Lyssna på ladusvalan
 music player.

Hos sparvhöken är honan ungefär lika stor som en duva medan hanen är lite mindre. Hanen är blågrå på ovansidan medan honan är gråbrun. Undersidan är mörkt tvärbandad hos båda. I flykten förefaller vingarna korta och breda och stjärten lång.

Sparvhöken häckar i skogklädd mark över hela landet. Boet byggs av fina riskvistar, ofta nära stammen på halva höjden av ett träd, ofta en gran eller tall. Äggen läggs i maj och ruvas av honan i en dryg månad. Födan består mest av småfåglar.

I augusti-november flyttar de flesta sparvhökarna till Mellan- och Sydvästeuropa. De återkommer i mars-maj. En del övervintrar dock här.

Jag har sett sparvhök vid några tillfällen kring Trekanten. Den första var 2006 på sluttningen mot Nybohov. Den satt uppe i en tall. Jag upptäckte den därför att den attackerades av några väsnande skator. De jagade iväg den upp emot Nybohov.

Den andra var vid Trekantsparken 2008 (bilden ovan). Den kom tillsammans med en flock duvor och slog sig ner i ett träd vid stranden. Efter ett kort ögonblick lyfte den och försvann bort emot Nybohov till.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958