September 2008

Det gråa vädret fortsatte in i september. Det bästa man kan säga om den perioden var att det inte regnade särskilt mycket. Eftermiddagstemperaturerna låg kring femton grader men sjönk successivt. De varma nätterna gjorde dock att dygns-medeltemperaturen ändå länge höll sig över tio grader, d v s det var meteorologisk sett sommar till framåt den 20 september.


Den 24 september slog det om till högtrycks-väder med dimma eller dimmoln på förmidda-garna. Solen bröt igenom under eftermiddagarna. Det lockade till tätare promenader runt Trekanten.








Höstfärgerna trängde sig successivt på. I solskenet mot slutet av månaden sprakade lövverken i rött och gult.

Skarven vid plattformen stannar först kvar. Den 13 september kom också en vuxen och en ungfå-gel dit. Såvitt jag kan förstå tog de över så att den förste lämnade platsen. Under resten av månaden stod de där när de inte var ute och fiskade.







I övrigt växte ungfåglarna på och vid Trekanten till sig och började allt mer likna de vuxna fåglarna. Andhanarna tappade sina färger medan de ruggade, de fick s k ”eklipsdräkt”. En grupp viggar höll stadigt till på Sjögräsbältet utanför Badviken.