19 november. Kanadagäss, storskrakar och viggar - och årets första is på sjön

Jag fotograferade kanadagås, storskrake, gräsand, vigg samt skata.

Idag var det soligt och varmt uppe hos mig på sjätte våningen, 5-6 grader. Men ner till sjön nådde solen aldrig. Det gör den inte så här års. När vi gick ut vid ettiden hade det dessutom kommit upp en del moln på himlen.


Det blåste lite råkallt från
Blommens-bergshållet, vilket krusa-de vattenytan närmare tunnelbanant. Däremot var det helt spegelblankt på vattnet innanför Bron. Så blankt att det till och med hade frusit en tunn skorpa med nyis där.

Nyfrusen is innanför Bron med "jag vet inte vad"

Skator i träden vid Trekantsparken
En flock skator flaxade runt kring några träd vid Trekantsstranden. Det var sällan de satt stilla så länge att de fastnade på bild. Men den här gjorde det.
En av skatorna i trädet

Gräsänder vid Trekantsparken
Idag såg jag bara gräsänder vid stranden av Trekantsparken. Men de var desto fler. Jag räknade dem till beydligt fler än tjugo.
Några av gräsänderna vid Trekantsparken

Kanadagäss och gräsänder i Matningsviken

I Mat-
nings-
viken låg en litan flock med ett tiotal kanada-gäss. Här låg de i skydd från vinden.

De hade sällskap av ungefär lika många gräs-
änder.
Mest kanadagäss i Matningsviken

Storskrakar och viggar ute på vattenytan
Ett liten flock med fåglarar låg ute på vattnet, så långt ut att man inte med blotta ögat kunde avgöra vad det var. Men ett nogrann studium av bilden visar att det var storskrakar. De brukar ju komma så här års på väg söderut. Långt ut i Sjögräsbältet låg också några viggar.
Några av storskrakarna långt ute på vattenytan