Strandskator och fiskmåsar i god grannsamverkan på taket 2010


Strandskatorna anländer
I mitten av april såg jag för första gången i år strandskator på taket till Ahlsells invid Trekantsparken. Det visade sig senare att de var två stycken. Jag kunde då se dem, antingen på takkanten eller ätandes nere på gräsmattan som på filmsnutten här.Strandskatorna ruvar och två ägg kläcks
Fr o m den 21 april kunde jag konstatera att en av strandskatorna alltid låg på samma plats på det grustäckta taket intill en prismaformad uppbyggnad där. De hade alltså börjat ruva. Jag hade inte sett några tecken på bobyggnad före. Inte heller efteråt kunde jag se några tecken på att de gjort någonting för att få det varmt och mjukt där. Äggen låg således direkt på grusbädden, dock någorlunda skyddade i vinkeln mellan taket och uppbyggnaden.

Den ene ruvade medan den andra antingen var nere på gräsmattan och åt eller satt på kanten och vaktade mot närgångna måsar och trutar.


Den 18 maj kläcktes två ungar. De började sedan röra sig över ett allt större område på taket - särskilt den delen som låg närmast Trekants-parken - väl övervakade av den ena vuxna strandskatan medan den andra skaffade mat åt dem.

I kväll hämtade den mat precis intill Fruktparken
Den flög upp med maten
till taket

Där mötte en unge i taget för att få mat

Även fiskmåsar häckade på taket
Även måsar och trutar brukar hålla till på och omkring det taket. jag undrade hur det skulle gå med strandskatornas häckning. Måsar och framför allt trutar brukar ju gärna försöka komma åt och äta upp andra fåglars ägg.

Den 8 maj upptäckte jag att även ett par fiskmåsar häckade på taket i hörnet mot den bakomliggande huskroppen. När de tillfälligt lämnade ruvandeet kunde jag konstatera att de åtminstone hade någon slags bo av löv o dyl. Den 25 maj började åtminstone tre fiskmåsungar att röra sig på den delen av talet.

Grannsamverkan mellan strandskatorna och fiskmåsarna på taket
Båda ungkullarna växte till sig och rörde sig över allt större områden på taket mot slutet av månaden.

Efter en kort skärmmytsling mellan föräldraparen, när fiskmåsungarna kom för långt in på strandskatornas område, utvecklades det konstigt nog en slags grannsämja eller t o m grannsamverkan mellan familjerna.


Ungarna började alltmer gå in på varandras område utan att föräldrarna ingrep. Den 5 juni t ex kunde jag ta bilden t v, där strandskatorna med sina ungar håller till i hörnet med fiskmåsboet medan fiskmåsungarna tar en promenad utefter väggen där. Allt övervakat - och uppenbart godkänt - av en vuxen fiskmås. Det är väl riktig grannsämja.

Den 7 juni såg det ut att ha gått ännu längre. Då hade båda fiskmåsarna gett sig iväg från taket. De tre ungarna promenerade omkring, nu övervakade enbart av de två vuxna strandskatorna. Det hade utvecklats en slags grannsamverkan i barnomsorgen även i fågelvärlden. Var strandskateungarna befann sig kunde jag inte se.

Familjerna lämnar taket

Strandskatornas ungar var flygfärdiga och lämnade taket vid mitten av månaden. Fiskmåsungarna gav sig av kring månadsskiftet juni-juli.

Efter det kunde jag vid något tillfälle se en av strandskatsungarna äta nere på gräsmattan i sällskap med båda föräldrarna. Vad som hände med den andra vet jag inte.

Inte heller med fiskmåsungarna. Jag såg vare sig de eller föräldrarna på gräsmattan eller sjön. Men fiskmåsar rör sig ju över stora områden, så det är ju inget konstigt med det.