11 februari, Till Vinterviken och Hägerstens-hamnen

Det var strålande vinterväder, soligt, vindstilla och några grader kallt. Ett vitt snö-täcke låg på marken.

Marianne och jag kom inte ut förrän vid tvåtiden. Vi gick över isen på Nybohovs- sidan av sjön. Vi fortsatte sedan bort emot Vinter-viken. Ett fågel-bord där var fullt med olika små-fåglar - talg-oxar, blåmesar och gråsparvar.

Vi gick ut på isen på Vinterviken. Den gamla se-gelbåten låg som alltid kvar, infrusen på vintern.

Vi gick upp på land i Häger-stenshamnen. Jag fotograferade blåmesar, talgoxar, en koltrast och framförallt en rödhake kring ett fågelbord vid båtklubbens klubbhus.

På hemvägen tog vi lite bilder på träd och en koltrasthona. Vi tog tunnelbanan hem från Örnsberg.

PS. I månadsskiftet februari/mars fanns någon slags tävling på DN:s Namn och Nytt-sida om vem som sett den tidigaste rödhaken har det året. Den som vann där hade sett den första rödhaken någon gång omkring den 20 februari. D v s mycket senare än den här. Såvitt jag förstår måste "min2 rödhake ha övervintrat här. Det var ju en mild vinter.